← Al het nieuws

Nederlandse vestigingsklimaat in de lift

,

Het vertrouwen van internationale investeerders in het Nederlandse vestigingsklimaat is het afgelopen jaar verder toegenomen. Dat is een van de conclusies van de EY barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018. Daarbovenop bevestigt een recent verschenen rapport van KPMG de rol van Nederland als koploper op het gebied van life sciences. De rapporten maken wederom duidelijk dat het vestigingsklimaat in Nederland in de lift zit.

In het KPMG-rapport over de aantrekkelijkheid van vestigingslocaties voor life sciences bedrijven scoort Nederland op alle vlakken in de Europese (sub)top. Het aantal bedrijven in Nederland is hoog, we hebben een dijk van een pijplijn en prijken in de top van het Europese Innovatie Scorebord. Nederland eindigt zelfs op de eerste plaats als het gaat om lange termijn investeringen. Hierbij kijkt KPMG naar breed scala aan indicatoren als productiviteit, educatie, internationalisering en transport.

Nederland blijft overtuigen

De belangrijkste conclusie van EYs barometer is dat Nederland blijft overtuigen als investeringsland. Na recordjaar 2016 ligt het niveau van buitenlandse investeringen in 2017 weliswaar lager, maar alsnog noteert Nederland een mooie vierde plaats, achter het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Investeerders waarderen Nederland om de kwaliteit van leven, de logistiek en het opleidingsniveau, maar geven tegelijk aan dat het behoud van het goede fiscale klimaat een aandachtspunt is. De totale investeringen in R&D namen ten opzichte van 2016 licht toe. EY verwacht bovendien dat, mede door de komst van het Europese Medicijn Agentschap, de investeringen in R&D de komende jaren verder toenemen.

Beste van Europa

Het aantrekkelijke Nederlandse vestigingsklimaat voor de life sciences stond al in de schijnwerpers door de publicatie van het Health~Holland bidbook eerder dit jaar. Nederland presenteert zich hierin als hét land bij uitstek voor biofarmaceutische bedrijven. Het bidbook helpt buitenlandse bedrijven te overtuigen om een kantoor in Nederland te vestigen of om juist extra te investeren.

HollandBIO maakt werk van een ijzersterk innovatieklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De drie publicaties samen maken duidelijk dat we in de lift zitten. Nu zijn we niet snel tevreden bij HollandBIO, wat ons betreft kan het nog veel beter. Op Europees niveau doet Nederland mee in de top, maar als we doorzetten is ook de wereldtop haalbaar. HollandBIO zal niet rusten voordat ook dat uit de lijstjes blijkt.

Lees meer:

Rapport EY: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-barometer-nederlands-vestigingsklimaat-2018/$FILE/EY-barometer-nederlands-vestigingsklimaat-2018.pdf

KPMG: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/site-selection-for-life-sciences-companies-europe-2018-en.pdf

Bidbook The Netherlands: Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment: https://www.health-holland.com/internationalisation/bidbook