← Al het nieuws

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

, ,

In een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoog inkomens landen, komt naar voren dat Nederland relatief weinig geld investeert in R&D. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. HollandBIO hoopt dat het bericht een wake-up call is voor de Nederlandse overheid en ziet veel kansen voor het kabinet om met publieke investeringen veel meer private R&D los te maken.

In het OESO-rapport worden de R&D-investeringen in 2019 onder de loep genomen. Voor Nederland zit daar een aantal zorgwekkende conclusies is. Zo komt naar voren dat de uitgaven aan R&D door OESO-landen gemiddeld 2,5% van het BBP bedragen, maar dat Nederland blijft steken op slechts 2,16% van het BBP. Verder maakt het rapport duidelijk dat de uitgaven aan hoger onderwijs, een belangrijke randvoorwaarde voor een kenniseconomie, met gemiddeld 2,4% groeiden in OESO-landen, terwijl deze uitgaven in Nederland al jaren niet groeien. Tenslotte blijkt dat OESO-breed publieke investeringen in R&D met 3,4% stegen, afgezet tegen de situatie in Nederland waar in 2012 een daling plaatsvond van 40% in publieke uitgaven aan R&D waarna de overheidsuitgaven tot en met 2019 vrijwel gelijk zijn gebleven.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Zo nemen bedrijven wel het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. De totale groei van R&D-uitgaven in OESO-landen komt voornamelijk op het conto van groeiende private investeringen. Ook in Nederland is een stijging van bijna 30% te zien van private investeringen in R&D sinds 2013. Vooruitlopend op de cijfers voor 2020 verwacht de OESO een flinke stijging van de gemiddelde R&D-uitgaven van 6,2% in verband met gezondheidsgerelateerde uitgaven voor vaccins en behandelingen voor Covid-19. Hierbij is  een hoofdrol weggelegd voor de life sciences.

Het OESO-rapport laat zien dat Nederland al jarenlang relatief weinig investeert in R&D en dat met name de Nederlandse overheid daar debet aan is. Willen we in Nederland echt werk maken van een toonaangevende biotech sector en ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen, dan moeten onze overheidsuitgaven aan R&D meer in lijn komen met andere innovatieve koplopers. Zweden, België, Duitsland: al deze landen steken ruim 2,5% van hun BBP in R&D en maken daarmee ook relatief veel private R&D-investeringen vrij. HollandBIO zet zich er voor in dat het nieuwe kabinet hier ook werk van gaat maken!

Bron:

https://www.neth-er.eu/onderzoek/nederlandse-o-o-investeringen-ver-beneden-oeso-gemiddelde