← Al het nieuws

Nederlandse R&D-intensiteit stijgt nog niet hard genoeg

De R&D-uitgaven van bedrijven zijn in 2020 met vier procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, zo bericht het CBS. Daarmee zijn bedrijven een ware innovatiemotor voor de Nederlandse economie, mede dankzij de sterke vertegenwoordiging van biotechnologie natuurlijk. Helaas blijft Nederland in de middenmoot hangen als het gaat om de totale R&D-intensiteit van onze economie. Bovendien blijft ons land nog steeds achter ten opzichte van de beloofde doelstellingen.

€18 miljard waarvan bijna 7% biotech

In totaal gaven bedrijven en kennisinstellingen in 2020 ruim €18 miljard uit aan R&D. Dat is €500 miljoen meer dan een jaar eerder en vertegenwoordigt een stijging van drie procent. De investeringen van bedrijven groeiden het hardst, zij gaven in totaal €12,4 miljard uit aan R&D. Een groot deel daarvan wordt door biotechbedrijven geïnvesteerd. Uit de R&D Top 30 van het Technisch weekblad blijkt dat de grootste Biotechbedrijven samen alleen al bijna €850 miljoen investeerden. Dat is bijna 7 procent biotech!

Niet alleen onder Lissabondoelstelling, maar zelfs onder Europees gemiddelde

Een manier om investeringen in R&D over landen heen te vergelijken, is het meten van de R&D-intensiteit. Door R&D-investeringen te delen door het BBP, de totale grootte van de economie, bereken je hoeveel er relatief gezien wordt geïnvesteerd in R&D. En daarin loopt Nederland al jaren achter bij de voorhoede.

Het relatieve R&D-percentage van Nederland is weliswaar gestegen naar 2,29 procent. Daarmee bungelen we, net als voorgaande jaren, net onder het Europees gemiddelde en blijven we ver achter bij de Lissabondoelstelling van drie procent. Landen die zich net als Nederland willen scharen onder het rijtje innovatieve koplopers, zoals België (3,52%) en Duitsland (3,14%), doen het stukken beter.

Het huidige kabinet heeft zich in het regeerakkoord tot doel gesteld om het R&D-percentage op te krikken en de Lissabondoelstelling te halen. Dat is hard nodig, want innovatie is de motor van onze kenniseconomie en we blijven al jaren rond het EU-gemiddelde hangen. HollandBIO vindt dat Nederland definitief aansluiting moet vinden bij de innovatieve koplopers. Wij zetten ons er daarom voor in dat het kabinet concrete uitvoering geeft aan de ambities en doelstellingen van het coalitieakkoord.