← Al het nieuws

Nederlandse economie kan €85 miljard groeien door publieke investeringen in R&D

, ,

In een uitgebreid artikel rekent Rabo Research het plan van de Kenniscoalitie door, een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld waaronder VNO-NCW en TNO, waarin zij voor fors meer investeringen in publieke R&D pleiten. De effecten zijn enorm: de Nederlandse economie groeit met €85 miljard door het plan, ook door het vliegwieleffect op private R&D-investeringen. Rabo Research concludeert dat het van belang is dat de politiek nu al actie onderneemt en niet wacht tot de groei als gevolg van de vergrijzing stagneert. Een duidelijke oproep aan een nieuw kabinet waar wij ons van harte bij aansluiten: investeer in innovatie, investeer in biotech!

Nederland loopt achter, en komt verder achterop
Landen in de Europese Unie hebben al in 2000 afgesproken dat zij minimaal 3% van hun BBP aan R&D willen uitgeven. Logisch, als je in acht neemt dat die investeringen in R&D essentieel zijn om welvaart in de toekomst te garanderen. Des te zorgelijker is het daarom dat Nederland dit doel niet haalt, en de ambitie zelfs naar beneden heeft bijgesteld!

In 2020 gaf Nederland maar 2,2% van haar BBP uit aan R&D. Publieke R&D-investeringen in Nederland (0,7% van het BBP) blijven daarmee ook achter bij innovatieve koplopers als Duitsland en Noorwegen (beide 1%). Nederland ligt achter op de innovatieve koplopers, en door de aard van investeringen in R&D is dat een neerwaartse economische spiraal.

Rabo Research heeft gemodelleerd dat toekomstige BBP-groei volgt uit groei van productiviteit en kapitaal. Op die groei komt een rem door vergrijzing, er zijn minder werkenden in de toekomst. Die uitdaging moeten we het hoofd bieden, willen we op langere termijn economisch gezond blijven. Een oplossing daarvoor is het laten groeien van arbeidsproductiviteit, en dat bereiken we met nieuwe technieken en innovaties. Beide aspecten stimuleren we bij uitstek door publieke R&D-investeringen. Ook hogere private investeringen in R&D zijn nodig. Rabo Research wijst daarbij op fiscale instrumenten en subsidies die hieraan kunnen bijdragen. Weinig verrassend als je denkt aan de positieve evaluatie van deze instrumenten.

Rabo Research stelt verder dat investeringen in R&D kunnen bijdragen aan brede welvaart als ze toegespitst zijn op de grote toekomstige uitdagingen. En laat dat zou precies het terrein zijn van biotech.

€85 miljard groei

Rabo Research heeft berekend wat de impact is van het plan van de Kenniscoalitie om fors meer in publieke R&D te investeren, namelijk een €85 miljard grotere economie. Dat is net zo groot als alle inkopen van de Nederlandse overheid bij elkaar en net zo veel als dat Nederland in 2016 met de landbouw verdiende in het buitenland. We hebben dus enorm veel te winnen.

Rabo Research stelt dat het van belang is dat de politiek nu al actie onderneemt en dat het om langdurige en structurele investeringen gaat, want de kosten gaan in dit geval voor de baten uit: pas in 2033 kunnen maximale welvaartseffecten worden bereikt, en die houden we alleen vast als we blijven investeren. Een duidelijk signaal voor een volgend kabinet: investeer in innovatie, investeer in biotech!

Afbeelding: Publieke investeringen blijven achter in Nederland. Bron: Rabo Research

Links:

https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/november/nut-en-noodzaak-van-publieke-kennisinvesteringen/