← Al het nieuws

Nederland, maak meer werk van medische preventie!

Voorkomen is beter dan genezen. En toch verkoopt dat zichzelf lastig in Den Haag. De baten van het voorkomen van ziekten belanden namelijk steevast in een ander potje dan dat van de partij die de portemonnee trekt. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht de technische werkgroep van het kennisplatform preventie hoe preventie het best tot haar recht komt in de politieke en bestuurlijke besluitvorming. Zij concluderen dat voorkomen en genezen een gelijke maatstaf vergen, maar dat daar passend instrumentarium voor nodig is – en vervolgens uiteraard ook budget. Het is nu aan de Kamer en een volgend kabinet om hier de broodnodige meters mee te maken. Het FD levert hiervoor alvast inspiratie aan: een oproep van de Nederlandse Longalliantie, Influenzastichting en het Aidsfonds dat vaccinatie sneller en beter kan en moet en een in depth analyse van SiRM over de maatschappelijke meerwaarde van een paar specifieke vaccins. Een boodschap naar hollandbio’s hart: geen woorden in de rijksbegroting graag, maar daden.