← Al het nieuws

‘Nederland kan koploper biotechnologie worden’

, , ,

‘We hebben in Nederland de kennis, de ervaring én de handelspositie om in Europa koploper biotechnologie te worden. Toch weten we onze excellente kennis op dit moment nog te weinig te benutten. Daarom zijn er extra investeringen en betere wet- en regelgeving nodig om van Nederland het ‘Boston van Europa’ te maken’. Dat staat in de visie ‘Toekomstpact Biotechnologie Nederland 2025’ van een coalitie van VNO-NCW, branches, topsectoren en bedrijven in de biotechnologie. Maandag overhandigde VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen namens het bedrijfsleven het pact aan demissionair minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

30 miljard aan extra kansen

‘Biotechnologie is, samen met kunstmatige intelligentie, de motor van de vierde industriële revolutie. Zij is cruciaal voor het succes van onder andere de verduurzaming en de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast is zij belangrijk voor het toekomstig groeivermogen van onze economie. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat Nederland jaarlijks 30 miljard euro extra kan verdienen door de mogelijkheden van biotechnologie beter te benutten’, aldus het rapport.

4 actielijnen

Concreet stelt het bedrijfsleven vier actielijnen voor die het de komende jaren – samen met kennisinstellingen en overheden – graag verder uitwerkt.  Dat zijn: meer investeren in onderzoek, biotechnologie als speerpunt van ons investeringsklimaat, betere financiële ondersteuning van startups en scale-ups, en het moderniseren van wet- en regelgeving. Dat laatste om biotechnologische innovaties en ontwikkelingen bij te kunnen benen en niet achter internationale concurrenten te lopen.

Nationale coördinatie onderzoek

‘Wij steken ook de hand in eigen boezem: we moeten immers niet alleen vragen maar ook oplossingen aanbieden.’ De private partijen onderzoeken de mogelijkheid om, naar succesvol Vlaams model, een Nederlands Instituut voor de Biotechnologie op te richten. Dat coördineert zowel nationaal onderzoek, met een focus op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ten behoeve van consument en patiënt, als financiering van innovatieve projecten en jonge biotech-bedrijven.

Bron: VNO-NCW (Nieuwsbericht)