← Al het nieuws

Nationale Eiwitstrategie biedt volop ruimte voor bijdrage biotechnologie

, ,

Het nieuwe jaar start met een mooie opsteker, namelijk de publicatie van de Nationale Eiwitstrategie door Landbouwminister Carola Schouten. HollandBIO leverde een actieve bijdrage aan de consultatie over de Nationale Eiwitstrategie in het voorjaar van 2020 en is blij dat de definitieve strategie veel aanknopingspunten bevat voor bijdrages uit biotechnologische toepassingen.

De Nationale Eiwitstrategie wil de Nederlandse eiwitvoorziening verduurzamen. Zo wil de overheid onder andere minder afhankelijk worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen zoals soja van buiten de Europese Unie.

Het ministerie van LNV ziet vijf hoofdstromen, de zogenaamde “Big Five”, die de eiwittransitie mogelijk moeten maken in Nederland. Twee van de vijf lichten wij graag uit: microbiële eiwitbronnen voor mens en dier (waar gecultiveerd vlees en eiwitten uit micro-organismen onder vallen) en de veredeling van vlinderbloemigen (bv. veldbonen) en andere eiwitrijke gewassen.

De strategie bevat een aantal lopende acties, en acties die in 2021 plaatsvinden. De overheid wil in nauwe samenwerking met alle partners in de keten verder werk maken van maatregelen en suggesties voor de langere termijn. Daar haakt HollandBIO natuurlijk graag verder op in.

Lees hier verder voor de samenvatting, de bijbehorende Kamerbrief en de volledige Nationale Eiwitstrategie.