← Al het nieuws

Nationaal actieplan AMR: niks nieuws onder de zon

,

Afgelopen week lanceerde de ministeries van VWS, LNV en IenW het langverwachte Nationaal Actieplan Antimicrobiële Resistentie (AMR). In aanloop naar de publicatie vroegen zowel hollandbio als individuele ondernemers die oplossingen tegen AMR ontwikkelen meermaals aandacht voor het schrijnende marktfalen dat succes in de weg staat. Maar helaas bevat het plan niets nieuws. En dat is in dit geval, in tegenstelling tot het spreekwoord, slecht nieuws. Aan visie en urgentie schort het niet, maar de concrete acties en broodnodige (financiële) middelen die minister Kuijpers vorig jaar nog beloofde blijven uit. Wanneer gaan we nu eens poetsen in plaats van praten? Lees meer

AMR is een groeiende gezondheidscrisis die we alleen het hoofd kunnen bieden als we de paradox doorbreken rond de ontwikkeling en het beschikbaar krijgen en houden van nieuwe antimicrobiële middelen. Hoewel deze beleidsambitie wel wordt uitgesproken, is ons na het lezen van dit plan nog steeds niet duidelijk welke concrete acties we als Nederland gaan ondernemen om dit schrijnende probleem op te lossen. We zetten AMR hoog op de internationale politieke agenda en kijken met interesse naar concrete push- en pullstimulansen die al meermaals in debatten zijn aangehaald, zoals bijvoorbeeld de maatregelen waar Zweden en het Verenigd Koninkrijk al jarenlang mee experimenteren. Maar welke acties gaat Nederland nu echt uitzetten om het gesignaleerde marktfalen te doorbreken? Waar gaan we ons concreet hard voor maken, om de beoogde doelen voor 2030 te bereiken?

Wat ons betreft mist een concretiseringsstap die de door de ministeries opgetekende visie omzet in een actieplan met daadwerkelijke impact. Waar blijven de concrete en cruciale maatregelen en stimulansen die er binnen afzienbare tijd voor kunnen zorgen dat genoeg innovatieve diagnostiek en geneesmiddelen klaarliggen als er nood aan de man is? Of, zoals de Access to Medicines Foundation zich in haar nieuwste rapport pijnlijk genoeg afvraagt: “What can be done with what little there is?” Onze ondernemers staan te popelen om hun ideeën naar de markt te brengen, maar vragen steun van de overheid om het huidige marktfalen te bestrijden. Hollandbio blijft daarom aandacht blijven vragen voor dit schrijnende probleem. Wat ons betreft is de tijd van langer blijven wachten voorbij en gaat Nederland op nationaal en Europees niveau alles op alles zetten voor het optimaal benutten van biotech tegen bacteriën!