← Al het nieuws

Mooie resultaten en voortgang in Kamerbrief ‘Stand van zaken veiligheid biotechnologiebeleid’

, ,

Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft 29 oktober de Tweede Kamer met een brief een update gestuurd van de ontwikkelingen rond beleid en wet- en regelgeving rond biotechnologie. In deze brief komen belangrijke stappen naar voren waar wij als HollandBIO heel blij van worden en die helpen de potentie van biotechnologie toepassingen te verzilveren, zoals verkorting van procedures en inzet op harmonisatie.

Ten eerste wordt de Nederlandse reactie op de aanvangseffectbeoordeling van de Europese Commissie genoemd voor wetgeving voor het verkrijgen van planten door cisgenese en gerichte mutagenese. De minister geeft aan dat Nederland zich hard maakt voor zowel verbeteringen op korte termijn als modernisering op langere termijn, en dat zij naast moderne regelgeving voor planten ook die voor industriële en medische toepassingen belangrijk vindt. Deze uitbreiding van scope is ook terug te vinden in de feedback van HollandBIO.

Daarnaast laat de minister weten dat per 1 oktober dit jaar de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 is gewijzigd. Hierbij voegt de minister weer twee nieuwe categorieën ggo’s, die worden ingezet voor klinisch onderzoek, toe aan de vereenvoudigde en versnelde vergunningverleningsprocedure onder vaste voorwaarden.

Een andere mooie opsteker is dat IenW, in samenwerking met HollandBIO, een onafhankelijke verkenning uit zal laten voeren naar de mogelijkheden voor verbetering rond de huidige regelgeving omtrent ingeperkt gebruik. Hierbij zal ook aandacht uitgaan naar mogelijke verbeteringen bij het grootschalig gebruik van ggo’s voor de productie van onder meer vaccins. Verdere communicatie over dit project zal spoedig volgen, en mocht je hier op voorhand al ideeën over hebben: trek dan aan de bel bij HollandBIO’s Leonie.    

Tenslotte komt naar voren dat de COGEM, samen met de Gezondheidsraad, medio 2022 een nieuwe Trendanalyse Biotechnologie oplevert. Deze Trendanalyse gaat op hoofdlijnen in op nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en toepassingen, de maatschappelijke en economische kansen en de morele aspecten die hieraan verbonden zijn. Daarnaast is er afgesproken dat de COGEM en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) hun samenwerking zullen gaan versterken.

De gehele kamerbrief is hier terug te lezen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/29/bijlage-1-reactie-op-inception-impact-assessment

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques/F2722537_en

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/29/stand-van-zaken-veiligheid-biotechnologiebeleid