← #nieuws

Mooi nieuws: aanvragen GM-vergunning sneller en makkelijker

, ,

HollandBIO is blij met de aanpassing van Besluit GGO 2013, recent aangekondigd in het Staatsblad, omdat deze het werken met genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) sneller en makkelijker maakt. De afgelopen jaren trok HollandBIO samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en andere stakeholders op om deze verbetering van de regelgeving te realiseren. Dankzij de aanpassing komen onnodige wachttijden te vervallen en is het voor bedrijven makkelijker om een kennisgeving of vergunning voor het werken met GMO’s aan te vragen.

 

HollandBIO ziet de wijziging als een waardevolle eerste stap in de goede richting en zo ziet de Staatssecretaris van IenW het ook. De Staatssecretaris werkt graag met HollandBIO verder aan onze andere aanpassingsvoorstellen, zoals het beoordelen van gentherapeutische toepassingen onder ingeperkt gebruik, het laten vervallen van een vergunning voor klinische proeven met geautoriseerde producten en het verhogen van de volumegrens voor bioreactoren. Wij nemen deze uitnodiging natuurlijk graag aan.

Lees hier de aankondiging.