← Al het nieuws

Ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes lanceren Nationaal Groeifonds

,

Vandaag hebben ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes het Nationaal Groeifonds (ook wel het Wopke-Wiebesfonds genoemd) gelanceerd. In aanloop naar Prinsjesdag wordt steeds meer bekend over hoe dit fonds eruit gaat zien, wat de procedure is die mogelijke projecten moeten doorlopen en aan welke criteria zij moeten voldoen. Investeringen in sleuteltechnologieën, waar biotechnologie en life sciences ook onder vallen, en de ecosystemen daaromheen staan centraal in het R&D- en innovatie-onderdeel van het Groeifonds.

Groeifonds krijgt verder vorm
In plaats van in één keer het benodigde grote bedrag op te halen, stelt het kabinet voor om jaarlijks €4 miljard te lenen. Eerder werd al bekendgemaakt dat de investeringen uit het fonds een incidentele impuls moeten vormen en niet structureel van aard zijn. Daarbij moet de investering aantoonbaar blijvend bijdragen aan het vergroten van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen.

Beoordeling onafhankelijke commissie
Zoveel mensen, zoveel wensen: het Groeifonds is een erg populaire regeling en nu al overvraagd. Na indiening van een voorstel zullen fondsbeheerders beoordelen of het voorstel voldoet aan de voorwaarden van het fonds. Daarna wordt de aanvraag door een onafhankelijke commissie beoordeeld op het effect op het verdienvermogen en in hoeverre het bijdraagt aan maatschappelijke doelen. In deze commissie zetelen onder meer voormalig DSM-topman Feike Sijbesma, ASML-ceo Peter Wennink en wetenschapper Robbert Dijkgraaf. Het kabinet besluit uiteindelijk over de toekenning van middelen uit het fonds.

Vervolgstappen
De Tweede Kamer moet het fonds nog goedkeuren en zal zich erover uitlaten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK. Daarbij heeft het kabinet ook aangegeven alvast een start te willen maken met enkele projecten. Op korte termijn zullen dus al de eerste projecten bekendgemaakt worden.

Afbeelding
Afbeelding