← Al het nieuws

Minister Schouten: Moderne veredeling belangrijk voor duurzame voedselproductie

,

Een duurzame voedselproductie met weerbare planten en teeltsystemen en minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zo formuleert Minister Schouten haar ambitie in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Om deze ambitie te realiseren, zijn naast de inzet van nieuwe teeltsystemen, zoals precisielandbouw, moderne plantenveredelingsmethoden essentieel. Deze technieken stellen plantenveredelaars in staat veel sneller en preciezer nieuwe weerbare plantenrassen te maken, die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.  

De moderne veredelingsmethoden vallen in Europa onder de strenge wetgeving voor genetische modificatie. Dit betekent een duur, langdurig en onzeker toelatingstraject voor de met deze technieken gemaakte gewassen. De Nederlandse boeren zullen daarom voorlopig verstoken blijven van deze weerbare planten.

Gelukkig ziet Minister Schouten dat ook en zet ze zich in Brussel in om de wetgeving voor genetische modificatie te moderniseren, zodat de nieuwe gewassen ook binnen handbereik van de Nederlandse boeren komen.

HollandBIO is blij met deze inzet van de Minister en helpt graag mee om haar ambitie voor een duurzame voedselproductie te realiseren.

Lees de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 hier