← Al het nieuws

Meer inzicht in beleidsstrategieën voor medicijnprijzen

Hoeveel mag een geneesmiddel kosten? Wat is een maatschappelijk aanvaardbare prijs? Belemmeren hoge prijzen de toegankelijkheid? Lastige vragen, waar geen klip-en-klaar antwoord op bestaat en waar meerdere partijen mee worstelen.

Om overheden een handvat te bieden voor het opstellen van een effectief geneesmiddelenbeleid op het gebied van vergoeding en toegankelijkheid van geneesmiddelen, heeft de WHO een herziening van de richtlijn “WHO guideline on country pharmaceutical pricing policies” gepubliceerd. Een helder overzicht, waarin de WHO acht principes voor het formuleren en opstellen van beleid rondom prijzen van geneesmiddelen en tien voorbeelden van beleidsstrategieën – zoals o.a. value-based pricing, kostprijsplusmodel, gebruik van referentieprijzen en gezamenlijke inkoop – de revue laat passeren. Hoewel de richtlijn primair bedoeld is voor beleidsmakers, is hij zeker ook het lezen waard voor liefhebbers van het geneesmiddelenbeleid.

Om ook patiëntvertegenwoordigers te informeren over dit soort ingewikkelde vraagstukken organiseerde patiëntenorganisatie Inspire2Live recent een webinar over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van innovatieve behandelingen, gegeven door Prof. Carin Uyl-de Groot. Hoewel hier slechts één mogelijke beleidsstrategie in detail belicht werd, namelijk het kostprijsplusmodel, juicht HollandBIO het toe dat ook patiëntvertegenwoordigers zich bekwamen in deze materie en zo een goed geïnformeerde professionele partner kunnen zijn in de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe geneesmiddelen. HollandBIO is ervan overtuigd dat patiëntbetrokkenheid de ontwikkeling van geneesmiddelen kan helpen versnellen en verbeteren. Zoek je nog naar handvatten voor het betrekken van patiënten? Lees dan zeker ook onze Patient Engagement Guide.

Bronnen: