← Al het nieuws

Meer dan 120 partijen luiden noodklok over vestigingsklimaat

, ,

Meer dan 120 partijen, waaronder tientallen burgemeesters en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland luidden de afgelopen week in verschillende media de noodklok over het Nederlandse vestigingsklimaat. Een goed vestigingsklimaat is essentieel voor brede welvaart, maar in Nederland staat dat klimaat onder druk. Bij HollandBIO streven we al jaren naar een ijzersterk innovatieklimaat en geven we graag nog een zwieperd aan de noodklok in de hoop dat een volgend kabinet die hoort. 

Zes zorgpunten  

Het manifest van de initiatiefnemers is inmiddels onderschreven door 120 verschillende gemeentes en kennisinstellingen. In het manifest komen zes zorgpunten naar voren: 

  1. een goede leefomgeving 
  1. een goed opgeleide beroepsbevolking 
  1. kennis en innovatie van wereldklasse 
  1. excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland 
  1. een strategisch industriebeleid 
  1. een betrouwbare en voorspelbare overheid 

VNO-NCW maakt zich zorgen omdat onder de motorkap er sprake is van verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen er juist voor zorgden dat zij aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. 

Meer dan kennis alleen 

De verslechtering van de Nederlandse positie is zorgelijk omdat een goed vestigingsklimaat van cruciaal belang is voor het verzilveren van onze economische potentie en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook vanuit HollandBIO zien we dit belang, want door meer biotech bedrijven in Nederland te krijgen en te houden, kunnen innovaties uit de sector van waarde zijn rond een veranderend klimaat, duurzamer consumeren en een gezondere samenleving, terwijl we ook ons verdienvermogen versterken. Daarom zet HollandBIO zich al jaren in voor een ijzersterk innovatieklimaat

Wat HollandBIO daarnaast wil benadrukken, is dat kennis en innovatie van wereldklasse alleen niet genoeg zijn. Die kennis en innovatie moet juist ook toepassing vinden in de maatschappij om de impact eruit te verzilveren. Met het ons voorstel voor het Nationaal Groeifonds, Biotech Booster willen we excellente, biotechbrede kennis meer laten leiden tot innovatie en impact.  

Voor het benutten van het volle potentieel van (biotech) innovatie is echter meer nodig. Zoals kiezen voor biotech en andere kansrijke sectoren. Wij denken dat een volgend kabinet invulling kan geven aan een strategisch industriebeleid door echt werk te maken van het Toekomstpact Biotechnologie dat VNO-NCW dit voorjaar aan de overheid overhandigde. Daarin zitten vier actielijnen voor de langere termijn die de Nederlandse biotech sector structureel zouden versterken, bijvoorbeeld door modernisering van  wet- en regelgeving en beleid dat eraan bijdraagt dat al die innovaties ook daadwerkelijk hun weg naar de maatschappij vinden. 

Het manifest over het vestigingsklimaat dat VNO-NCW mede ondertekende, samen met het Toekomstpact Biotechnologie biedt duidelijke aanknopingspunten om te komen tot meer impact vanuit de Nederlandse biotech. Tijd voor actie! 

Manifest vestigingsklimaat: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/toenemende-zorgen-over-nederlands-vestigingsklimaat  

Toekomstpact Biotechnologie: https://www.hollandbio.nl/nieuws/nederland-kan-koploper-biotechnologie-worden/