← Al het nieuws

Marktmeester maant minister tot fiscale prikkels voor duurzame én vervuilende producten

De ACM dringt er bij minister Adema op aan om de consument ‘de “echte prijs” [te laten] betalen’. Concreet stelt de mededingautoriteit onder meer voor om een heffing te introduceren op vervuilende producten en een btw-verlaging voor duurzame producten. En dat lijkt HollandBIO al langer een ontzettend goed idee. Daarom opperden we afgelopen formatie een btw-bonus voor producten zonder dierenleed of met een science-based beter duurzaamheidsprofiel.

Geen platte vleestaks 

De ACM noemt in deze Agro-Nutri Monitor overigens nergens een vleestaks. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat die afgelopen voorjaar nog door de Tweede Kamer werd weggestemd. Een platte vleestaks lijkt ook HollandBIO geen goed idee. Het is immers van groot belang om bij zulke maatregelen oog te houden voor de aanstormende innovaties die ons landbouw- en voedselsysteem juist helpen verduurzamen, zoals gecultiveerd vlees (kweekvlees in de volksmond) en andere alternatieve eiwitten. Niet de oorsprong van het product, maar juist de mate van duurzaamheid en gezondheid van de productie zou namelijk leidend moeten zijn voor eventuele regelgeving en fiscale stimuli. Daarom is een slachttaks – met oog voor duurzame voedselproductie – eerder het onderzoeken waard dan een platte vleestaks die gecultiveerd vlees op dezelfde hoop gooit als slachtvlees. Zo’n fiscale prikkel moet juist bedoeld zijn om de echte prijs van vlees – inclusief klimaateffecten – te beprijzen. Ook moet een wildgroei aan allerlei ongetwijfeld goedbedoelde regels, zoals een verbod op vleesreclame, absoluut geen extra rem op broodnodige innovatie gaan vormen. Daarom moet de Rijksoverheid aan de bak. 

Overheid en sector moeten consumentenvertrouwen vergroten 

De marktmeester legt de bal nu dus op de stip voor de kersverse LNV-minister. Daarbij gaat het niet alleen om een prijsverschil tussen duurzame en vervuilende producten, maar nadrukkelijk ook om consumentenvertrouwen in het duurzame karakter van duurzamere producten. Overheid en sector kunnen dat vertrouwen vergroten, signaleert de ACM, en daar dragen we bij HollandBIO natuurlijk ook graag onze fair share aan bij. We hebben alle lof voor initiatieven die voedsel(productie) duurzamer en gezonder maken. HollandBIO zal biotech innovaties die hieraan bijdragen onder de aandacht blijven brengen bij de overheid.