← Al het nieuws

Manifest Campusontwikkeling

Op maandag 28 september heeft Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken positief gereageerd op de oproep van de 10 grootste scienceparken en innovatie campussen van Nederland om juist ook te investeren in het fysieke aspect van innovatie: toplocaties waar onderzoek en bedrijven elkaar letterlijk ontmoeten. Zij beaamde dat juist in deze tijden van thuiswerken is gebleken hoe belangrijk ontmoetingen zijn voor innovatie. Ook complimenteerde ze de 10 toplocaties voor het feit dat zij de handen in één hebben geslagen. Ze begreep de wens om meer samenhang in het beleid en de investeringen in campusontwikkeling en gaf aan dat die oproep voor ‘een strik’ op het juiste moment komt. Zij moedigde de campussen aan samen met haar ministerie en het ministerie van OCW in gesprek te gaan over een mogelijke aanvraag voor het Groeifonds.

De 10 campusorganisaties sloegen eerder dit jaar de handen in één en stelden het Manifest Toplocaties op, waarin zij het kabinet oproepen campusontwikkeling tot rijksbeleid te maken en te investeren in de verdere ontwikkeling van deze toplocaties. Nu worden de campussen vaak regionaal gefinancierd en blijken juist de zaken die van grote meerwaarde zijn voor het creëren van ontmoeting en innovatie, zoals gedeelde faciliteiten en business developers lastig te financieren. Ook de bereikbaarheid van de campussen en het parkeren is vaak een probleem.

Daar staat tegenover dat de campussen zeer belangrijk zijn voor het potentiele verdienvermogen van Nederland. Vaak wordt kennis uit de universiteiten op deze campussen daadwerkelijk omgezet in nieuwe producten en bedrijven. De werkgelegenheidsgroei op de campussen ligt met 22% tussen 2014 en eind 2018 dan ook fors boven het landelijke gemiddelde. De campussen zijn een bewezen ‘banenmotor’.

De campusorganisaties spelen een faciliterende rol op de achtergrond. De toevallige ontmoeting en het bouwen van ecosystemen lijkt iets vanzelfsprekends en bijna een automatisme, maar vraagt gerichte aandacht en inspanning van de campusorganisaties. Ook deze inspanningen dienen gefinancierd te worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer was op bezoek bij één van de 10 toplocaties: Kennispark Twente. Met ruim 400 bedrijven en gestart in 1980 de grootste en oudste campus van de tien. Maar ook degene met grote uitdagingen om het Kennispark aantrekkelijk te maken voor de vestiging van nieuwe bedrijven en het vasthouden van talent. “We hebben last van de wet van de remmende voorsprong”, stelt gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas. “Er liggen grote opgaven om van Kennispark een innovatiecampus te maken die voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar wonen, werken en recreëren gecombineerd wordt en waar ontmoeting en verbinding tussen bedrijven, studenten en onderzoekers centraal staat. Kennispark is niet alleen van belang voor de UT en de gemeente Enschede, maar voor heel Twente en heel Nederland. Hier komen bijvoorbeeld oplossingen vandaan die de gezondheidszorg betaalbaar helpen houden en worden materialen en machines ontwikkelt die duurzaam vervoer binnen handbereik brengen. Het is daarom goed dat gezamenlijk geïnvesteerd wordt in de toekomst van onze campus.”

De 10 toplocaties zijn: Amsterdam Science Park, Brightlands Chemelot Campus, Campus Groningen, High Tech Campus Eindhoven, Kennispark Twente, Leiden BioScience Park, TU Delft Campus, TU Eindhoven, Utrecht Science Park en Wageningen Campus.

Het volledige manifest is te lezen op www.topcampussen.nl

Bron: Kennispark (Persbericht)