← #nieuws

Level up! Valorisatie naar een hoger niveau met Science to Impact

Het is tijd voor een nieuwe benadering om de excellente kennispositie van Nederland om te zetten in impact die de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd te lijf gaat. Nederland heeft de kennis, innovatie en creativiteit in huis, maar miste de verbindende schakel. Tot nu toe dan, want vorige week is Science to Impact gelanceerd. Het platform, opgericht door Techleap en alle universiteiten, vergroot de impact van Nederlandse topwetenschap. Dit is het moment om onze krachten te bundelen en valorisatie aan te pakken.

HollandBIO is van de partij
Biotech is goed vertegenwoordigd want bij de lancering van de beweging was HollandBIO’s eigen Annemiek Verkamman een van de sprekers en sprak daar over Biotech Booster. De beweging verenigt zowel industrie, academie als overheid en brengt alle initiatieven in kaart die valorisatie naar een hoger niveau willen tillen. Denk bijvoorbeeld aan de Faculty of Impact, de ambitie om van Nederland de valorisatie-hotspot van Europa maakt en natuurlijk ook onze gezamenlijke groeifondsaanvraag ‘Biotech Booster.

De tijd is rijp
In de afgelopen tijd zijn er meerdere rapporten door uiteenlopende organisaties gepubliceerd, die allemaal de volgende boodschap beschrijven: het is tijd om valorisatie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het Roland Berger-rapport ‘Valorisatie ontketend, maar ook aan het meest recente Rathenau-rapport ‘Tussen uitvinding en uitdaging’ dat aangeeft dat universiteiten als hoofdtaak hebben om kennis beschikbaar te stellen aan de samenleving. Dit kunnen zij bereiken door hun eigen startups direct te ondersteunen, randvoordwaarden voor impact en ondernemerschap op te stellen of door mee te bouwen aan ondernemerschapsecosystemen. Meer ruimte voor ondernemerschap, betekent meer ruimte voor strategisch en toegepast onderzoek.  

Doe ook mee
Science to impact is een beweging die is opgezet door Techleap in samenwerking met  Universiteiten van Nederland met als doel Science de impact van Nederlandse topwetenschap te vergroten. Alle initiatieven die bijdragen aan dit doel kunnen zich hier aanmelden. Doe jij ook mee met jouw valorisatie-initiatief?

Bronnen