← Al het nieuws

Leestip: Universiteit, faciliteer een ondernemend ecosysteem

,

Universiteiten zijn een ontmoetingsplek voor ondernemers en investeerders en een veilige haven om te onderzoeken of in je goede idee ook een bedrijfje schuilt. Wat ze echter niet zouden moeten doen is durfinvesteerder spelen voor start-ups, dat is althans de raad die hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie Dries Faems de academie meegeeft na een decennium aan het opzetten van accelerators en incubators. Anders gezegd: schoenmaker blijf bij je leest, aldus Faems in een opinie in het FD.

Andere wereld

Een instelling besturen vraagt om een andere strategie dan het leiden van een start-up. Waar het besturen van een instelling vraagt om een risicomijdende aanpak, daar kan een start-up alleen verder komen door een gokje te wagen. Die verschillende werelden laten zich moeilijk met elkaar rijmen. Faems ziet die tegenstelling als een van de oorzaken van de gebrekkige financiering van start-ups. Bij de eerste de beste tegenslag wordt het universiteiten te warm onder de voeten en stoppen zij de financiering. En zonder financiering geen start-up. De meest risicovolle start-ups krijgen daardoor niet de mogelijkheid om door te groeien.

Juist in de kennis- en kapitaalintensieve biotechsector zien we dit terug. Eerder bleek uit onderzoek van HollandBIO dat de groei van innovatieve biotechbedrijven in Nederland sterk achterloopt op andere Europese landen, terwijl we qua kennis en octrooiaanvragen wel tot de Europese top behoren. Dat is zonde, want dat betekent uiteindelijk dat we impact en waarde voor patiënten en consumenten laten liggen.

Faciliteer een ondernemend ecosysteem

Faems ziet tegelijkertijd wel een belangrijke rol voor universiteiten in het stimuleren van start-ups. Ten eerste is de universiteit een ontmoetingsplek voor (would be) ondernemers en financiers. Initiatieven zoals Graduate Entrepeneur in Rotterdam en Delft zijn daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast kunnen universiteiten ook een veilige omgeving bieden, waarin je mag vallen en opstaan, waar jonge ondernemers kunnen ontdekken of in hun idee ook een bedrijf zit.

Wij volgen Faems helemaal in deze opvatting. Sterker nog, zijn ideeën komen terug in ons biotech booster Groeifondsvoorstel. Door ideeën verder te brengen in een veilige omgeving en met bedrijfsmatige begeleiding kunnen we  meer successen boeken. Daarnaast richt het plan zich op het versterken van het biotech ecosysteem zodat we biotech innovaties tot bloei laten komen. Zo verzilveren we de waarde die biotech te bieden heeft!