← Al het nieuws

Leestip: kosteneffectiviteit voor eenmalige (CAR-T) behandelingen

Met alle ontwikkelingen die uit de koker van de biotech komen rollen, verandert ook het behandellandschap. Niet langer zijn patiënten altijd afhankelijk van geneesmiddelen die langdurig of zelfs chronisch gebruikt moeten worden. Door de komst van behandelopties zoals CAR-T kan een enkele behandeling genoeg zijn om een patiënt te genezen. Deze andere opzet van behandelingen geeft wel uitdagingen bij het berekenen van de kosteneffectiviteit met de modellen die nu gangbaar zijn.

Omdat curatieve geneesmiddelen als CAR-T niet meer voor lange tijd, maar slechts eenmalig toegediend hoeven te worden is het verloop van de ziekte na behandeling anders. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de berekening van kosteneffectiviteit. Aan de hand van voorbeelden uit de VS en het VK geeft Bresmed in deze whitepaper een helder overzicht van de toepassing van modellen waar de genezende werking van behandelingen als CAR-T in meegenomen wordt.