← Al het nieuws

Kiezen voor de kenniseconomie

,

195 Nederlandse wetenschapper luidden vorige week in de Volkskrant de noodklok over achterblijvende investeringen in de onderzoek. Gezien kennis de grondstof is voor de kenniseconomie, en biotech een kennisintensieve sector is, mag het geen verassing heten dat wij dit pleidooi steunen.

Nederland loopt achter

Nederland hangt in de Europese middenmoot als het aankomt op de hoeveelheid geld die wij uitgeven aan R&D. Ook de schrijvers van de oproep komen hier op terug. Ze stellen dat het Nationaal Groeifonds een mooi begin is om deze achterstand in te lopen maar nog niet voldoende is. De Rabobank concludeerde dit al enkele maanden geleden in een van hun onderzoeken. Zowel private als publieke investeringen in R&D blijven achter. Het groeifonds, met €20 miljard, is in staat om de private investeringen op te krikken, maar niet de publieke investeringen.

Selectie op wetenschappelijke kwaliteit

De schrijvers van het artikel stellen dat met beperkte middelen er duidelijker gekozen moet worden voor excellentie. In plaats van het eindeloos uitsmeren van onderzoeksgeld moeten vooral de beste onderzoeken gefinancierd worden. Succesvolle biotechhubs, zoals Boston en Vlaanderen, hebben gemeen dat zij alleen de beste wetenschap subsidiëren en duidelijke keuzes maken. Willen wij van Nederland ook een toonaangevende biotech hub maken, dan is het maken van keuzes onontbeerlijk.

Ideeën zijn de grondstof in de kenniseconomie

Biotech is een kennis- en kapitaalintensieve sector. Door grote maatschappelijke problemen op te lossen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voeding versterken wij het verdienvermogen van Nederland. Goede ideeën zijn de grondstof van deze  motor, en we moeten voorkomen dat die motor stilvalt. Daarom moet er duidelijk gekozen worden voor de kenniseconomie, en herhalen wij het nog maar een keer: investeer in biotech, innoveer je uit de crisis!