← Al het nieuws

Kenniscoalitie pleit voor stevige investeringen in onderzoek en innovatie

, ,

De Kenniscoalitie, een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld waaronder VNO-NCW en TNO, roept op om in de komende 10 jaar tussen de €300 miljoen en €380 miljoen extra vrij te maken voor onderzoek en innovatie. Dat is hard nodig voor het behalen van de Europese doelstelling, om in 2030 tenminste 3% van het BBP te investeren aan R&D. VNO-NCW en TNO stellen dat meer publieke investeringen in onderzoek en innovatie daar essentieel in zijn. Deze publieke investeringen fungeren namelijk als vliegwiel voor forse investeringen uit het bedrijfsleven. Volgens HollandBIO slaan VNO-NCW en TNO de innovatieve spijker op zijn kop.  

Nederlandse R&D-investeringen ver onder OESO-gemiddelde

De doelstelling van het kabinet om op korte termijn 2,5% van het BBP te investeren in R&D wordt al jaren niet gehaald. Op dit moment tikt Nederland met moeite 2,16% aan volgens een recent rapport van de OESO, een samenwerkingsverband van hoge-inkomenslanden. Dat is een slechte ontwikkeling, want dit gaat ten koste van kennis- en kapitaalintensieve groeisectoren in Nederland zoals de biotech. Gelukkig laat het OESO-rapport ook positief nieuws zien: bedrijven nemen het voortouw in het verhogen van R&D-investeringen. Een structurele oplossing volgt echter alleen bij aanzienlijke aanvullende publieke investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Ecosysteem-aanpak noodzakelijk

Als we in Nederland succesvol willen zijn en de doelstelling van 3% van BBP investeren in R&D willen behalen, dan moet ons hele ecosysteem groeien en bloeien. Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO, over deze ecosysteem-aanpak: “Als je succesvol wilt zijn, dan moet je in het hele kennisecosysteem floreren en niet in één deel. Als we vooraan willen staan in de innovatierace en het verdienvermogen van Nederland willen aanjagen, moet je de basis op orde hebben en ontdekkingen stimuleren waarop ook weer nieuwe bedrijvigheid kan worden gebouwd.”

Biotechbedrijven dragen hun steentje bij om de doelstelling in 2030 te realiseren, omdat zij bij uitstek investeren in R&D. HollandBIO zet zich er net als de Kenniscoalitie voor in dat het nieuwe kabinet werk maakt van publieke investeringen in R&D!

Bronnen