← #nieuws

Karremans mag kar trekken rond vaccinatievoorziening voor volwassenen 

In het kader van een toekomstbestendig en wendbaar vaccinatiestelsel staat het nut en de noodzaak van een vaccinatievoorziening voor volwassenen voor geen enkele partij ter discussie. Toch heeft de daadwerkelijke komst volgens het RIVM nog wel wat voeten in de aarde. Oud-staatssecretaris van Ooijen laat een besluit aan zijn opvolger. Kersvers staatssecretaris Karremans kondigt gelukkig een karrevracht aan ambitie aan om met vaccinatie en de vaccinatieprogramma’s aan de slag te gaan. Prikt hij deze broodnodige verbetering van het vaccinatiestelsel binnen?

Na de conclusie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat ons vaccinatiestelsel een lappendeken is, kan actie niet uitblijven. Zeker niet na de constatering dat er een belangrijke lap ontbreekt. Het Rijksvaccinatieprogramma loopt immers tot de leeftijd van 18 jaar, terwijl er ook steeds meer vaccins boven die leeftijd nare infectieziekten helpen voorkomen. Denk naast de welbekende griep- en pneumokokkenvaccins bijvoorbeeld aan vaccinaties tegen corona, gordelroos en RSV. In opdracht van oud-staatssecretaris van Ooijen onderzocht het RIVM de afgelopen kabinetsperiode de haalbaarheid van een vaccinatievoorziening voor volwassenen.  

De wens van het ministerie van VWS is dat iedere Nederlander op elke leeftijd maximaal kan profiteren van vaccinaties. Zo bezien is de komst van een vaccinatievoorziening voor volwassenen een absolute no-brainer. Het gebrek hieraan vormt een belangrijke weeffout in ons vaccinatiestelsel. De vraag is daarmee niet langer “of”, maar vooral “hoe” we gaan zorgen dat vaccinaties voor volwassenen een weg naar de arm vinden. Waar huisartsen eerder meewerkten aan losse programma’s voor griep- en pneumokokkenvaccinatie, is er behoefte aan een meer structurele inbedding. Toch blijft een concreet plan uit, ook na de uitvoeringstoets. De brede coalitie Vaccinatiegraad Beneden Peil roept Kamerleden daarom in een brandbrief op hier werk van te maken. Een boodschap waar hollandbio zich graag achter schaart. 

Gelukkig staan de GGD’en te trappelen om invulling te geven aan een vaccinatievoorziening voor volwassenen. Of zij ook verantwoordelijk worden voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties, die nu door de huisarts worden verzorgd, is een dilemma van een andere orde. Wij snappen best dat ook huisartsen en apothekers graag een graantje mee p(r)ikken, om voor een fijnmazige aanpak te zorgen. De belangrijkste, nog openstaande vraag is daarmee of de totale kosten van het anders organiseren opwegen tegen de baten – inclusief de transitiekosten, die bijvoorbeeld nodig zijn om de juiste personen op het juiste moment op het juiste vaccin te wijzen. Recent onderzoek van de Office for Health Economics laat zien dat vaccinatieprogramma’s voor volwassenen zich tot wel 19x terugverdienen, wanneer het volledige spectrum van economische en maatschappelijke baten meeweegt. Voor hollandbio is het helder: als we op dit punt niet vol investeren in vooruitgang, doen we onszelf tekort.