← Al het nieuws

Kamerleden vol lof over potentie innovaties uit biotechnologie 

,

Afgelopen week vond het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) plaats. HollandBIO hoorde dat verscheidene Tweede Kamerleden zich willen inzetten om de potentie van biotechnologie innovaties zoals kweekvlees, precisiefermentatie en nieuwe veredelingstechnieken zoals CRISPR te benutten voor een duurzaam landbouwsysteem.

Eerste termijn Kamer 

De meest opvallende punten uit het verslag van de eerste termijn Kamer: 

De heer Van Campen (VVD) gaat in op gecultiveerd vlees en vindt het onvoorstelbaar dat deze innovatie nog steeds geen vrij baan krijgt en dat onze wet- en regelgeving een proeverij niet eens toelaat en verwijst naar de eerder aangenomen motie-Tjeerd de Groot/Valstar. Eveneens verwijst de heer Van Campen naar de motie rondom CRISPR, wat kan helpen gewassen resistent te maken.  

De heer De Groot (D66) sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD rondom gecultiveerd vlees.  

De heer Boswijk (CDA) noemt Nederland in zijn betoog het Silicon Valley van de wereld op het gebied van voedselproductie. “De wereldwijde eiwittransitie waar we voor staan, kan niet zonder onze zaadveredelaars, onze pootaardappeltelers en de wetenschappers van de Wageningen Universiteit, die dag in, dag uit olympische prestaties leveren.” 

Mevrouw Gündoğan houdt een betoog van maar liefst 29 minuten en gaat uitgebreid in op de mogelijkheden rondom precisiefermentatie als bijdrage aan de huidige klimaatproblemen. Gündoğan wil dat boeren tijdig worden geholpen om de transitie te maken naar een rendabel bedrijfsmodel en benoemt als voorbeeldland Costa Rica, waar de wetenschappelijke benadering van land sparing wordt toegepast waar moderne veredelingstechnieken zoals CRISPR een belangrijke rol innemen en de wereld van fermentatie een oplossing bieden voor de grenzen van het huidige voedselsysteem. Een toekomst met gezonder, smakelijker en betaalbaarder eten met meer ademruimte voor de natuur en de mens, wij zijn er klaar voor!  

Motie over precisiefermentatie 

Tot slot valt uit de tweede termijn Kamer de motie op die de Kamerleden Gündoğan en Valstar indienden over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen omdat het nog onduidelijk is op welke wijze de Nederlandse overheid zich momenteel inzet voor de bevordering van deze techniek. De regering wordt verzorgd de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2023 te informeren. Deze motie is aangenomen.  

HollandBIO is blij om te horen dat Kamerleden net zo enthousiast als wij zijn over de belangrijke bijdrage die deze biotech innovaties kunnen leveren. We denken graag mee met de overheid voor concrete vervolgstappen.   

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z04324&did=2022D08835

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/31#45ed813d

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/32#b87aebae

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D52663