← #nieuws

Kamerbrieven Bruins stemmen hoopvol

, ,

In een trits brieven aan de Tweede Kamer zette Minister Bruins (VWS) eind vorige week uiteen hoe Nederland de uitgaven aan genees- en hulpmiddelen de komende jaren beheersbaar wil houden. Hij gaat uitgebreid in op de mogelijkheden én onmogelijkheden om de kosten te drukken. De objectieve benadering en constructieve toon is een verademing in het doorgaans zo gepolariseerde geneesmiddelendebat. Naast de evidente inzet op kostenbeheersing heeft de Minister Bruins ook aandacht voor de gevolgen voor gezondheid en innovatie. Hij nodigt de veldpartijen uit om mee te denken over de invulling van maatregelen. Natuurlijk gaat HollandBIO graag op die uitnodiging in. Niet alleen over de maatregelen in het hier en nu, maar ook over de structurele oplossingen voor de lange termijn.

Knelpunten korte termijn

Hoewel HollandBIO blij is met de genuanceerde toon van de documenten zien we ook knelpunten. We zien in de praktijk dat de maatregelen de toegang voor patiënten tot geneesmiddelen vertragen of zelfs ontzeggen. Vooral patiënten met een zeldzame ziekte zijn hiervan de dupe. We vinden dat in deze gevallen de focus te veel ligt op de kosten. We hebben begrip voor de maatregelen die VWS neemt, maar deze zouden niet ten koste moeten gaan van gezondheid en innovatie.

Geneesmiddelen van morgen

Er staat nogal wat op het spel. De ontwikkelingspijplijnen van onze achterban zitten tjokvol nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten. Patiënten voor wie elke dag wachten op een toereikende behandeling er één te veel is. Geneesmiddelenontwikkeling vergt een lange adem, er zijn enorme investeringen mee gemoeid en de kans van slagen is te klein. Het systeem dreigt vast te lopen. Er is maar één conclusie: het moet sneller en beter. Om tot een duurzaam innovatiemodel te komen, pleit HollandBIO voor oplossingen die gezondheid, innovatie en betaalbaarheid combineren.

Gidsland voor de wereld

Op basis van de vele kwaliteiten van onze life sciences & health sector kunnen we in Nederland een voorbeeld voor de wereld zijn, daar is HollandBIO van overtuigd. Maar er is werk aan de winkel. In het HollandBIO programma ‘Sneller en beter van lab naar patiënt’ presenteren we enkele oplossingen om tot een duurzaam zorgsysteem te komen. Het zijn echter oplossingen die staan of vallen met samenwerking in de keten. De brieven van het ministerie van VWS geven ons vertrouwen. Vertrouwen dat we er samen de schouders onder gaan zetten om een innovatief gidsland te worden. En dat is wel eens anders geweest.

Meer lezen?