← Al het nieuws

Kabinet steunt Europees NGT-voorstel

,

Hollandbio ging opgetogen het weekend in na lezing van de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor regulering van nieuwe genomische technieken (NGT). Het kabinet is positief gestemd over het voorstel, dat de toepassing van NGTs in planten toegankelijk moet maken voor de Nederlandse en Europese zaadveredelingssector. Het zogenaamde BNC-fiche vormt de voorgenomen inzet van de Nederlandse overheid in Europees verband. Met die inzet zit het wel snor, concludeert hollandbio.

Na de ministerraad afgelopen vrijdag stuurde het kabinet zijn reactie op het EU-voorstel voor Nieuwe Genomische Technieken naar de Tweede Kamer. Met het fiche geeft het kabinet haar appreciatie van het op 5 juli gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie (EC) voor regulering van nieuwe genomische technieken, zoals bijvoorbeeld CRISPR-Cas9 in planten. Het fiche bepaalt de inzet van Nederland in de modernisering van de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen, een onderwerp dat hollandbio uiteraard na aan het hart ligt. 

Twee categorieën voor NGT-planten 

In haar voorstel onderscheidt de Commissie twee categorieën NGT-planten. Categorie 1 betreft NGT-planten die die vergelijkbaar zijn met planten die veredeld zijn met conventionele veredeling of verkregen zijn door natuurlijke variatie. Voor deze categorie geldt straks een notificatieplicht, waarna geverifieerde categorie 1-planten worden opgenomen in een publieke database. Ook de zaden worden gelabeld zodat de keuzevrijheid voor boeren blijft om wel of niet van deze zaden gebruik te maken. Omdat deze planten biologisch niet te onderscheiden zijn van conventioneel of natuurlijk verkregen planten en het wetenschappelijke bewijs dat ze net zo veilig zijn overweldigend is, zijn deze planten vrijgesteld van zowel de EFSA-beoordelingsprocedure als de politieke toelatingsprocedure in de EU.  

Onder categorie 2 vallen NGT-planten waarvan de kans klein is dat deze ook in de natuur of met conventionele veredeling tot stand zouden kunnen komen. Deze categorie blijft onderhevig aan een EFSA-veiligheidsbeoordeling, maar krijgt wel een meer proportionele toelatingsprocedure in vergelijking met klassieke ggo-toepassingen.  

Stap in de goede richting 

Hoewel hollandbio nóg liever een complete paradigmashift in het voorstel van de Europese Commissie had gezien, waarmee het doemdenken over ggo’s en het discrimineren van producten op basis van technologie eindelijk zou stoppen, is het voorstel een stap in de goede richting – en van de beleidsopties ter tafel bovendien het hoogst haalbare. 

Ook het kabinet reageert positief op de komst van het EU-voorstel, waarmee de Europese Commissie tracht de slepende politieke impasse rondom het benutten van wetenschappelijke vooruitgang in de plantenveredeling te doorbreken. Wel signaleert het kabinet een aantal aandachtspunten, waar Nederland tijdens het raadstraject aandacht voor wil vragen. Zo vindt de regering de gelijkswaardigheidscriteria, op basis waarvan de scheiding tussen de twee categorieën wordt gemaakt, nog onvoldoende helder en proportioneel. Ook zijn de gevolgen voor de biologische sector op basis van het voorstel nog onvoldoende concreet. Tot slot geeft het kabinet aan de door de EC aangekondigde studie over intellectueel eigendom op dit domein van belang te vinden en daarom  sneller uitsluitsel wil krijgen dan 2026.  

Ondanks de demissionaire status van het kabinet is het onderwerp niet controversieel verklaard door de Tweede Kamercommissie LNV. Op woensdag 27 september zal het BNC-fiche op de agenda prijken van de procedurevergadering van de Commissie LNV en wordt er besloten of en wanneer het verder behandeld wordt. Natuurlijk houdt hollandbio dit nauwlettend in de gaten. 

Praat mee over het voorstel 

Wil jij meer weten over de inhoud van het NGT-voorstel, horen wat dit voor jouw bedrijf betekent, en vooral ook je mening geven? Meld je dan snel aan voor onze digitale Praat Mee-bijeenkomst op 3 oktober.