← Al het nieuws

Kabinet maakt werk van ijzersterk innovatieklimaat

, ,

Het Nederlandse ecosysteem voor start‑ups en scale-ups moet van sterkste van Europa doorstoten naar een wereldwijde top 5 positie. Dit blijkt uit een brief van Staatssecretaris Mona Keijzer die op de valreep van 2018 is gepubliceerd. Het kabinet streeft ernaar dat Nederland haar concurrerende en innovatieve positie verder versterkt. Een mooie ambitie die helemaal in lijn is met de toekomstvisie uit HollandBIO’s Life Sciences 2030. De Nederlandse life sciences sector heeft alles in zich om het Boston van Europa te worden. Cruciaal daarbij is dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. In de brief komen een aantal suggesties naar voren om het innovatieklimaat verder te versterken.

Startende en groeiende bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Ze investeren veel in R&D en dragen bij aan werkgelegenheid. En daar blijft het niet bij. Start-ups en scale-ups uit de life sciences leveren keer op keer oplossingen op het gebied van maatschappelijke uitdagingen in de zorg. Denk aan de mogelijkheden die gentherapie biedt met een belangrijke rol voor uniQure of de opkomst van CAR-T met een prominente rol voor het Amsterdamse T-Cell Factory en later Kite Pharma. Maar willen ook in de toekomst de vruchten blijven plukken van innovatie, dan moet Nederland blijven investeren in de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven.

Overbrug de gaten in het financieringslandschap

De meest prangende uitdaging ligt in het overbruggen van de gaten in het financieringslandschap. Ten eerste is de huidige financiering in de vroege fase ontoereikend en onnodig complex te verkrijgen. Het is illustratief dat de Nederlandse wetenschappelijke kennispositie op diverse vakgebieden wereldwijd toonaangevend is, maar het aantal start-ups op de ranglijsten in vergelijking daarmee achterblijft. Ten tweede is daar de beruchte ‘Valley of Death’: de financieringskloof waarin life sciences scale-ups dreigen vast te lopen. In dit stadium zijn de benodigde bedragen doorgaans te groot voor publieke fondsen, en private financiers staan vanwege het nog hoge risicoprofiel en de lange tijdslijnen bepaald niet in de rij om te investeren. Het resultaat is dat de doorgroei van life sciences bedrijven stagneert, dat het bedrijf in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Kortom, hoewel de Nederlandse life sciences sector blaakt van potentieel, laat de markt het afweten.

Een ijzersterk innovatieklimaat

Voor start-ups en scale-ups is het cruciaal dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. Op het gebied van risicokapitaal in die fases loopt Nederland nog ver achter. Ons land kent verschillende maatregelen om bedrijvigheid te stimuleren. Maar wil het kabinet werk maken van haar ambitie is er meer nodig. Staatssecretaris Keijzer stelt in haar brief dat Invest-NL vanaf 2019 een belangrijke rol kan spelen bij risicovolle investeringen voor bedrijven. HollandBIO ziet hierbij veel kansen om de gaten in het financieringslandschap voor biotech bedrijven te overbruggen en daarmee een vliegwiel te creëren voor innovatie. Door meer bedrijvigheid te stimuleren kan valorisatie van academische kennis een impuls krijgen, wordt de sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid toe. Laten we in 2019 werk maken van een ijzersterk innovatieklimaat, zodat de Nederlandse life sciences sector tot de absolute wereldtop gaat behoren!

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.

De brief van Staatssecretaris Mona Keijzer lees je hier.