← Al het nieuws

Kabinet licht tipje van sluier op over investeringsfonds

, , ,

Tijdens Prinsjesdag werd duidelijk dat de overheid aan de slag gaat met een stevig, nieuw investeringsfonds. In de Miljoenennota staat dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nog dit jaar met een plan komt om het duurzame verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken. In interviews in aanloop naar Prinsjesdag noemt Wiebes biotech als één van de gebieden waar Nederland in uitblinkt en verder in moet investeren. HollandBIO is het hier van harte mee eens en houdt de vinger aan de pols.

Hoewel de toelichting op het investeringsfonds in de Miljoenennota nog wat abstract blijft, lichtten EZK-minister Wiebes en minister van Financiën Hoekstra in de afgelopen tijd al voorzichtig een tipje van de sluier op tijdens interviews en lezingen. Wat hen betreft gaat de Nederlandse overheid actiever werk maken van investeringen in innovatieve sectoren. Zo bestempelde minister Hoekstra tijdens de HJ Schoo-lezing, de biotech bijvoorbeeld als sector waar Nederland nog te weinig in investeert en minister Wiebes noemde in diverse interviews gentechnologie als eerste bij de gebieden waarin Nederland uitblinkt qua vindingen maar nog te weinig van meeprofiteert.

Bronnen: