← Al het nieuws

Jaarverslag van de WBSO in 2019

, ,

In het vorige week gepubliceerde jaarverslag over 2019 van de WBSO, het fiscale overheidsinstrument dat R&D bevordert, komt naar voren dat aan ruim 20.000 bedrijven in totaal €1,2 miljard euro werd toegekend. Het instrument blijft daarmee een aanjager van innovatie door bedrijven in onder andere de biotech sector. Een aandachtspunt is dat het aandeel WBSO-aanvragen door start-ups in 2019 zowel relatief als absoluut is gedaald.

In het Jaarverslag komen verschillende uitsplitsingen terug die onder andere duidelijk maken welk type bedrijven gebruik maakt van de WBSO en in welke technologiegebieden zij vallen. Opvallend is dat van de 18 geclassificeerde technologiegebieden er drie (‘Biotechnologie’, ‘Medische wetenschappen & farma’ en ‘Plantaardige wetenschappen’) binnen het bredere biotech en life sciences domein vallen.  Daarmee hebben in totaal bijna 1.200 bedrijven uit onze sector gebruik gemaakt van de WBSO. De WBSO blijft daarmee een aantrekkelijk instrument voor biotech bedrijven dat investeringen in private R&D-activiteiten in Nederland aanjaagt.

Lees het WBSO jaarverslag 2019 hier terug.