← Al het nieuws

Investeren in deep tech startups loont

,

Eén van de belangrijkste uitdagingen van biotech ondernemers uit de HollandBIO-achterban is financiering. Biotech bedrijven zijn kennis- en kapitaalintensief, kennen lange ontwikkeltijden en hebben een hoog risicoprofiel. Juist die combinatie maakt dat generieke financieringsmogelijkheden doorgaans niet aansluiten bij de behoefte en specialistische fondsen hard nodig zijn. Recente cijfers van UNIIQ, het vroege fase fonds van InnovationQuarter, laten zien dat het investeren in risicovolle deep tech startups, waaronder biotech, loont.

Financiering als bottleneck

Hoewel de combinatie van kennis, kapitaal, lange doorlooptijden en hoog risico business as usual is voor biotech ondernemers, is dat voor de gemiddelde geldschieter bepaald niet het geval. Startende CEO’s besteden het leeuwendeel van hun tijd aan het aantrekken van financiering. De continue zoektocht naar voldoende geld staat de voortgang van het onderzoek en ontwikkeling in de weg, met vertraging en niet zelden een faillissement tot gevolg. Biotech innovaties krijgen daardoor geen kans om hun potentie op het gebied van gezondheid en duurzaamheid te verzilveren. En dat is zonde.

 Investeren in vroege fase loont

Investeerders, publiek of privaat, zouden er juist goed aan doen om hun kapitaal te investeren in biotech bedrijven met risico. Immers, het voorbeeld van UNIIQ laat zien dat investeren in deep tech startups weldegelijk kan lonen. Investeringen vanuit dit fonds leverden onder meer 7 volledige exits en 418 banen op. Als kers op de taart bestaat 96% van de bedrijven waar zij in investeerden nog steeds.

Wat HollandBIO betreft, doet dit goede voorbeeld goed volgen en stappen fondsen en masse over op biotech.  Want investeren in biotech start ups loont niet alleen op financieel vlak, maar draagt ook nog eens bij aan een gezonde en duurzame maatschappij.