← Al het nieuws

Invest-NL zoekt aansluiting bij Missiegedreven Innovatiebeleid

, , ,

Afgelopen week werd bekend dat Invest-NL nadrukkelijk wil aansluiten bij het Missiegedreven Innovatiebeleid. Dat houdt in dat zij zich gaat richten op maatschappelijke domeinen en thema’s zoals gezondheid en zorg en op topsectoren en sleuteltechnologieën als Life Sciences & Health en biotechnologie. Deze conclusies komen uit de beantwoording door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL. Wiebes dringt daarnaast aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences.

Verder gaan de antwoorden van de minister onder andere in op de rol die Invest-NL kan spelen bij het stimuleren van startende en doorgroeiende ondernemingen. Deze bedrijven ervaren vooral de risico’s die gepaard gaan met lange en onzekere ontwikkeltrajecten. De bewindspersoon geeft aan dat Nederland momenteel geen financieringsinstelling kent die risicokapitaal verstrekt voor de doorgroei van start- en scale-ups. Invest-NL krijgt als belangrijkste taak om vormen van marktfalen in de verschillende maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën aan te pakken en zal daarvoor een eigen investeringsbeleid en investeringsplan vaststellen. Er is bovendien besloten om in eerste instantie € 1,7 miljard beschikbaar te stellen voor Invest-NL en € 0,8 miljard voor de instelling voor internationale financieringsactiviteiten.

Samenwerking bestaande initiatieven

Uit de antwoorden komt daarnaast naar voren dat Invest-NL volop samenwerking gaat zoeken met bestaande initiatieven. Zo blijkt dat een goede samenwerking tussen Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van groot belang is. Ook komen er samenwerkingsafspraken tussen Invest-NL en RVO.nl. De minister benadrukt nogmaals dat het co-investeringsfonds en de activiteiten voor het Dutch Venture Initiative worden ondergebracht in de organisatie van Invest-NL. Om ook geld los te krijgen uit het Europese Investeringsfonds, gaat Invest-NL modellen onderzoeken met een hefboomfunctie voor Europese geldstromen.

Gaten in het financieringslandschap

Uit een van de antwoorden blijkt dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) twee knelpunten identificeert die tot marktfalen leiden. Enerzijds is er volgens de NVP een gebrek aan kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve, hoog risicovolle investeringen in de vroege fase (seed en start-ups). Anderzijds ontbreekt het aanbod van kapitaal bestemd voor kapitaalintensieve investeringen in de latere fase van venture capital (scale-ups). Deze knelpunten sluiten naadloos aan bij de gaten in het financieringslandschap in de life sciences die HollandBIO eerder al formuleerde.

Al met al geven de antwoorden over Invest-NL van minister Wiebes meerdere aanknopingspunten voor de life sciences sector. Op dinsdag 9 april staat het wetsvoorstel op de agenda van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie EZK. De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel in een debat komende tijd ingepland wordt. HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Meer informatie

Alle antwoorden van minister Wiebes op vragen van Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL vind je hier