← #nieuws

Invest-NL is een feit

, , ,

De kogel is door de kerk: de Nederlandse overheid mag investeringsfonds Invest-NL oprichten. De Eerste Kamer stemde vorige week in met het wetsvoorstel. Het fonds gaat investeren in risicovolle activiteiten van ondernemingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, aan economische vooruitgang, en/of de doorgroei van start-ups en scale-ups. HollandBIO zet zich in voor een plek voor de life sciences binnen Invest-NL. De activiteiten van biotech bedrijven sluiten immers naadloos aan op deze doelstellingen.

Bovendien is er ook een duidelijke noodzaak: hoewel de Nederlandse life sciences sector overloopt van potentieel, laat de markt het op een aantal punten afweten. Zo is er gebrek aan kapitaal in de start-up fase en zoeken biotech bedrijven in de scale-up fase vaak tevergeefs naar grotere financieringsrondes. Het resultaat is dat de ontwikkeling van een life sciences bedrijf stagneert, dat een onderneming in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Met extra investeringen voor start-ups en scale-ups kunnen we deze gaten in het financieringslandschap overbruggen om onze sterke kennispositie te verzilveren in maatschappelijke én economische waarde.

De inzet van HollandBIO is dat Invest-NL een brug gaat slaan tussen publieke regelingen en private investeerders in de Nederlandse life sciences. Zo kan het fonds als vliegwiel dienen voor innovatie. Het resultaat: Nederlandse biotech bedrijven kunnen met nog meer slagkracht werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en bijdragen aan economische vooruitgang.

Lees hier meer over het debat in de Eerste Kamer over Invest-NL                     

Lees hier meer over het marktfalen in het Nederlandse life sciences financieringslandschap