← Al het nieuws

Invest-NL blijft ook bij laatste politieke stappen open blik houden

,

Na veel eerdere stappen was het nu aan Eerste Kamerleden om schriftelijke vragen over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL in te dienen. In zijn beantwoording blijft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dicht bij zijn eerdere toelichtingen aan de Tweede Kamer. Naast de focus op startups en scaleups houdt hij zijn open blik wat betreft de brede investeringsmogelijkheden van Invest-NL. Daar is HollandBIO heel blij mee, want daarmee blijft Invest-NL potentieel een vliegwiel voor innovatie in de Nederlandse biotech door de gaten in het financieringslandschap te dichten. Op 10 september plant de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in, waarmee de laatste politieke stappen voor daadwerkelijke oprichting in zicht komen.

De beantwoording van minister Wiebes (mede namens minister van Financiën Hoekstra) van de vragen van Eerste Kamerleden lag in het verlengde van eerdere reacties die hij gaf in de Tweede Kamer. Een paar relevante elementen:

  • De focus van Invest-NL blijft ongewijzigd: het moet zich richten op het tegengaan van marktfalen (in diverse vormen) op maatschappelijke transities en op de doorgroei van startups en scaleups. Omdat veel vragen zich richten op klimaat en de energietransitie gaat daar veel aandacht naar uit, maar tegelijkertijd benadrukt de minister dat dit uitdrukkelijk niet het enige investeringsdomein is. Bovendien roept de aangenomen motie Veldman ook op tot specifieke aandacht voor het stimuleren van de doorgroei startups en scaleups
  • Veel vragen gaan in op de investeringscriteria die Invest-NL gaat hanteren. Minister Wiebes geeft aan dat zaken als additionaliteit, risico/rendement, maatschappelijke meerwaarde en de internationaal gangbare vereisten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen daarin een rol spelen. Daarnaast gaat Invest-NL van tevoren bepaalde KPI’s opstellen, bijvoorbeeld over vermeden CO2 uitstoot. Ook KPI’s over additionele werkgelegenheid of bijdrage aan R&D zijn mogelijk.
  • Op vragen over intellectueel eigendom geeft Wiebes een uitgebreid antwoord. Als er sprake is van octrooien die mede mogelijk zijn gemaakt door de activiteiten van Invest-NL en van de deelnemingen die Invest-NL houdt, hangt het van de contractuele afspraken af waar de daaruit voortvloeiende rechten komen te liggen. Wanneer de opbrengsten ten gunste komen van een vennootschap waarvan InvestNL op dat moment aandeelhouder is, zullen de opbrengsten van de octrooien bijdragen aan de waarde van de aandelen waarvan Invest-NL eigenaar is.

HollandBIO is blij dat minister Wiebes aangeeft dat Invest-NL de ruimte blijft houden om op verschillende domeinen in te zetten, van klimaat en energie tot gezondheid en zorg en het stimuleren van startups en scaleups in veelbelovende sectoren. Dit betekent dat de uitgangspunten en focus van Invest-NL nog steeds goed aansluiten op de mogelijkheden en uitdagingen in de biotech sector. Onze inzet is dat Invest-NL een brug gaat slaan tussen publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen Nederlandse biotech bedrijven met nog meer slagkracht werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Benieuwd naar alle vragen van Eerste Kamerleden over het wetsvoorstel ter oprichting van Invest-NL en de beantwoording daarvan door ministers Wiebes en Hoekstra? Lees dan hier verder.