← Al het nieuws

Invest-NL als vliegwiel voor innovatie

, ,

Op donderdag 31 mei organiseert de vaste Kamercommissie EZK een rondetafelgesprek over de nieuwe investeringsinstelling Invest-NL. Hierbij komen verschillende stakeholders aan het woord. HollandBIO’s Annemiek Verkamman zal namens de biotech sector pleiten voor een ijzersterk innovatieklimaat met een uitgekiende financieringsmix voor life sciences bedrijven. Op deze manier hebben bedrijven in alle fases van ontwikkeling toegang tot voldoende financiering. Daarmee kunnen zij werken aan innovatieve oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan.

 

Investeren in de life sciences sector loont. In Nederland zetten we wetenschappelijke excellentie, technologie en ondernemerschap succesvol om in maatschappelijke en economische waarde. De Nederlandse life sciences sector zit stevig in de lift. De afgelopen tien jaar verdubbelde de sector in omvang. En, zoals we voor ogen hebben in onze toekomstvisie Life Sciences 2030, stoot de sector van een Europese topvijfpositie door naar de absolute wereldtop. Dat betekent dat er werk aan de winkel is.

 

Valley of death

Voor een sterk innovatieklimaat zijn voldoende financieringsmogelijkheden in de verschillende fases van ontwikkeling onontbeerlijk. Dit voorkomt dat bedrijven na hun eerste stappen in de beruchte valley of death belanden: de financieringskloof die doorgroei van startups naar scale-ups in de weg staat. Hier moeten zowel publieke als private partijen op inspelen. Invest-NL kan volgens HollandBIO helpen de kloof te dichten.

 

Rol van Invest-NL

Invest-NL gaat zich richten op het financieren en realiseren van innovatie met maatschappelijke impact waar de markt nu niet in voorziet, zoals bij langlopende, risicovolle activiteiten het geval is. Om de investeringsinstelling tot een succes te maken voor bedrijven in de life sciences, is er volgens HollandBIO actie vereist. Zo moet er een mandaat en uitvoeringstaak komen gericht op het financieren van risicovolle ondernemingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, aanvullend aan de markt. Daarnaast zijn er openbare, objectieve en meetbare toetsingscriteria voor investeringen nodig om voorspelbaarheid voor bedrijven te garanderen en vertraging of mislukking van aanvragen te voorkomen. Als laatste is een goede samenwerking met andere investeerders en initiatieven vereist.

 

Invest-NL geeft de overheid een instrument om bij te dragen aan de doorgroei van biotech bedrijven in verschillende fases van ontwikkeling. Zo kan het als vliegwiel dienen voor de sector en kunnen de bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en zorg.

 

Lees de volledige inbreng van HollandBIO voor het rondetafelgesprek hier.