← Al het nieuws

Input gevraagd! Consultatie modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

, ,

HollandBIO is uitgenodigd voor deelname aan een door het ministerie van VWS georganiseerde consultatiebijeenkomst over de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een mooie kans om HollandBIO’s visie onder de aandacht te brengen en eventuele knelpunten op de route van lab naar patiënt weg te nemen.

Om onze positie te bepalen, hebben wij de hulp van onze leden nodig. We hebben daarom een korte enquête opgesteld om jouw ervaring met en wensen voor het GVS te polsen. Het invullen van de enquête neemt niet meer dan 10 minuten in beslag. Klik hier om de enquête in te vullen.

Vanaf maandag 18 maart gaan wij de antwoorden uitwerken. We nemen jouw input graag mee!

Achtergrondinformatie modernisering GVS

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft in de zomer van 2018 het voornemen aangekondigd het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Hiertoe analyseert een projectgroep van VWS, het Zorginstituut en CIBG de werking en de effecten van het GVS. Ook onderzoekt zij verschillende oplossingsrichtingen. De voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid aan de Tweede Kamer van afgelopen 20 december zet in alinea “1.2 Geneesmiddelenvergoedingssysteem” (pagina 5 van 27) de stand van zaken uiteen over de modernisering van het GVS. 

Samenvattend noemt de Minister drie knelpunten:       

  1. In bepaalde gevallen treedt er geen of beperkte prijsdruk op;
  2. Er kunnen knelpunten voor patiënten optreden, bijvoorbeeld omdat fabrikant een geneesmiddel niet meer aanbiedt, omdat vergoedingslimiet binnen GVS te laag is. Maar ook wanneer het voor patiënten niet mogelijk is om te wisselen naar een geneesmiddel zonder bijbetaling;
  3. Beperkte beoordelingscapaciteit van het Zorginstituut.

Het komende jaar vindt verdere kwantificering en toetsing van de knelpunten plaats en onderzoekt de projectgroep hoe de knelpunten het beste aangepakt kunnen worden. Er zijn twee scenario’s om oplossingen door te voeren:

  1. GVS in stand houden en maatregelen binnen het systeem doorvoeren om knelpunten op te lossen;
  2. Alternatief systeem om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geneesmiddelenvoorziening zo goed mogelijk te realiseren.