← Al het nieuws

Innovatiekrediet klinische ontwikkeltrajecten omhoog naar € 30 miljoen

,

Voor een ijzersterk innovatieklimaat zijn voldoende financieringsmogelijkheden in de verschillende fases van ontwikkeling onontbeerlijk. HollandBIO maakt zich daarom hard voor een betere beschikbaarheid van financiering voor start-ups en scale-ups. Het is dan ook een flinke opsteker dat het budget voor klinische ontwikkeltrajecten met € 10 miljoen is opgehoogd tot € 30 miljoen. Een mooi resultaat waar HollandBIO zich jarenlang voor heeft ingezet. Het totale budget voor het Innovatiekrediet voor 2019 komt daarmee uit op € 60 miljoen.

 

Begin 2018 werd bekend dat het budget voor klinische projecten al op 1 januari flink was overvraagd. Het is daarom raadzaam om aanvragen op 1 januari 2019 in te dienen. Voor het in behandeling nemen van aanvragen is de dag van ontvangst van de aanvraag bepalend, en niet het tijdstip. Daarnaast is het belangrijk dat de aanvraag voor een Innovatiekrediet volledig wordt ingediend. Zie voor alle informatie over het Innovatiekrediet de website van RVO.

Gaten in financieringslandschap

Het financieringslandschap voor life sciences bedrijven vertoont nog flinke gaten. HollandBIO maakt zich binnen het programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’ onder andere hard voor betere beschikbaarheid van kapitaal voor start-ups en scale-ups. We zien daarbij kansen voor de life sciences binnen de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL. Meer informatie vind je op onze website.

Zie ook:

https://www.hollandbio.nl/programmas/ijzersterk-innovatie-klimaat/

https://www.hollandbio.nl/nieuws/budgetuitputting-klinische-projecten-innovatiekrediet/