← Al het nieuws

Initiatiefnota pleit voor investeringen in infectiepreventie

Afgelopen week publiceerde Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) een initiatiefnota, een voorstel voor beleid, waarin hij pleit voor grotere investeringen in infectiepreventie. De huidige COVID-19 pandemie vormt daarin een ultiem voorbeeld van de gevolgen van een uitbraak voor gezondheid, economie en welzijn. Veldman stelt dat anticiperen op volgende infectieziekten cruciaal is. We moeten tot beleid komen dat diverse onzekerheden wegneemt in de ontwikkeling en beschikbaarheid van vaccins, antibiotica en andere behandelingen. HollandBIO ziet de Initiatiefnota als kans om het Nederlandse infectieziektenbeleid verder te versterken, en doet er het liefste nog een schepje bovenop.

De initiatiefnota stelt verbeteringen voor op vier gebieden: rond onderzoek en ontwikkeling van innovaties als vaccins en antibiotica, de beoordeling van vaccins, de beschikbaarheid van vaccins en de implementatie. De rode draad is dat Nederland, op nationaal en Europees niveau, meer werk moet maken van toekomstscenario’s en een investeringsperspectief op preventieve interventies. HollandBIO sluit zich hier volledig bij aan, en ziet de nota als opmaat naar een toekomstig Deltaplan Infectieziekten waarin naast vaccinaties en antibiotica ook andere cruciale middelen, zoals antivirale middelen en een goede infectieziektediagnostiek, een plek krijgen.

Benieuwd naar de hele Initiatiefnota? Lees dan hier verder.

Lees ook de bijdrage van Annemiek Verkamman aan de campagne Infectieziekten.