← Al het nieuws

Informatiemiddag pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’

, ,

Op 13 juni a.s. organiseren de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO samen met CBG en het Zorginstituut een informatiemiddag over de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. Iedereen die interesse heeft om deel te nemen aan deze pilot is welkom. De middag start met een presentatie door Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) waarin zij de doelstelling en de opzet van de pilot verder zullen toelichten. Daarna is er voldoende gelegenheid voor een constructieve dialoog en om vragen van de aanwezigen in de zaal te beantwoorden.

Achtergrond informatie:

Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de geneesmiddelensector. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan daarvoor de handen ineen. Met de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ willen zij de tijd vanaf het registratieproces tot en met het vergoedingsbesluit voor een geneesmiddel verkorten. In samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO zoeken het CBG en het Zorginstituut naar geneesmiddelen die bij het Europees medicijnagentschap (EMA) worden ingediend én voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen.

Intensievere samenwerking

De naam van de pilot zegt het al: een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Het CBG en het Zorginstituut zullen een werkwijze ontwikkelen aan de hand van een beperkt aantal geneesmiddelen die parallel beoordeeld zullen worden. Daarnaast streven beide organisaties naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit gaat de zogeheten ‘time to patiënt’ verkorten. Om een parallelle beoordeling mogelijk te maken, moet er binnen de organisaties, maar ook voor het bedrijfsleven, het een en ander veranderen. Maar door intensievere samenwerking met alle betrokkenen zullen innovatieve geneesmiddelen uiteindelijk eerder voor de patiënt beschikbaar zijn.

Praktische informatie

  • Datum 13 juni 2019
  • Locatie: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Prinses Beatrixlaan 548-550 te Den Haag
  • Ontvangst: vanaf 14.30 uur
  • Workshop: 15.00- 16.30 uur

Na afloop napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden

Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding. Inschrijven kan via deze link (niet-VIG leden gebruiken de knop “ik ben nieuw” om zich aan te melden voor de informatiemiddag).