← #nieuws

Infomiddag Pilot Parallelle Procedures groot succes

, , ,

Stel je eens voor: op het moment dat de handelsvergunning van de EMA binnen is, ligt kort daarna ook het advies over wel of niet vergoeden vanuit het basispakket op het bureau van de minister. Of deze nieuwe werkwijze, waarbij geneesmiddelen sneller voor de patiënt beschikbaar zijn, de toekomst is, moet blijken uit de pilot Parallelle Procedures van het CBG en het Zorginstituut.

De informatiemiddag afgelopen donderdag werd druk bezocht. Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) lichtten de doelstelling en opzet van de pilot verder toe. De vele vragen die gesteld werden, toonden blijk van grote interesse. CBG en ZIN zullen alle informatie over de pilot, inclusief FAQs, op korte termijn ook in het Engels online beschikbaar stellen, zodat bedrijven ook hun hoofdkantoor kunnen informeren over deze mooie kans voor versnelde toegang.

De pilot sluit naadloos aan bij het HollandBIO programma Sneller & beter van lab naar patiënt, waarin wij werken aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze pilot biedt mogelijkheden om een flexibel gezondheidsecosysteem een stap dichterbij te brengen, zodat Nederland klaar is om de volle potentie van de geneesmiddelen van morgen te verzilveren. We zijn dan ook heel benieuwd wie de kopploeg gaan vormen van deze Sneller & beter oplossing.

Meer informatie

Was je niet in de gelegenheid om de informatiemiddag bij te wonen, wil je voorwaarden voor deelname nog eens rustig teruglezen of sta je te popelen om het interesseformulier in te vullen? De belangrijkste informatie over de pilot, inclusief de link naar het interesseformulier vind je hier.

Voor vragen kan je natuurlijk ook altijd contact om nemen met Marit