← Al het nieuws

Impuls van €8 miljoen voor regeneratieve en cardiovasculaire geneeskunde

Een samenwerkingsverband van Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB) en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) krijgt van de rijksoverheid een investeringsbedrag van 8 miljoen euro voor een nieuw valorisatieplatform. Dit faciliteert effectieve translatie vanuit toponderzoekers en bedrijven met als doel nieuwe oplossingen uit de velden van regeneratieve en cardiovasculaire geneeskunde sneller bij de patiënt te brengen.

Door te investeren in valorisatie-expertise en -capaciteit bouwen we aan een uniek valorisatie-ecosysteem op het gebied van regeneratieve en cardiovasculaire geneeskunde ter versterking van de regio’s. Als onderdeel hiervan wordt er een seed-fonds gecreëerd dat investeert in innovatieve cases, die vaak door het grote risico in deze vroege fase nog moeilijk investeringen aantrekken. We bouwen hiermee aan betaalbare oplossingen voor patiënten door middel van opschaalbare bedrijven die daarna door bestaande fondsen uitgebouwd kunnen worden.

Prof. dr. Marianne van der Steen, directeur van RegMed XB en penvoerder van het plan: ‘Belangrijk van deze investering is dat we de huidige kloof tussen innovatief concept, validatie en eerste klinische studies overbruggen, hierdoor wordt het concept aantrekkelijker voor durfinvesteerders. We gaan hiervoor proactief scouten bij al onze partners om impactvolle oplossingen voor patiënten zo snel mogelijk te valoriseren. Dat is de eerste stap naar de ontwikkeling van nieuwe medische oplossingen die dan via opschaling betaalbaar beschikbaar komen voor een grote groep patiënten. En dat is ons doel: chronische ziekten genezen en voorkomen’.

RegMed XB en de DCVA hebben de gedeelde missie om nieuwe oplossingen versneld te ontwikkelen om chronische ziekten te voorkomen en genezen. Met het oog daarop brengen RegMed XB en de DCVA de beste onderzoekers en ondernemers in Nederland samen in consortia om ‘patiënt-gedreven’ te werken aan de bestrijding van nierziekten, hart- en vaatziekten, diabetes type 1 en artrose. De partners van RegMed XB en de DCVA zijn, (technische) universiteiten, universitair medische centra, gezondheidsfondsen, overheden & provincies en private partijen. BioGeneration Ventures (BGV) zal nauw betrokken zijn bij het implementeren van het nieuwe fonds.

Prof. dr. Wiek van Gilst, bestuurder van de DCVA: ‘Dankzij de goede samenwerking van alle partners, samengebracht binnen RegMed XB en de DCVA, hebben we niet alleen de rijksoverheid kunnen overtuigen van de impact van onze missie, maar weten we ook zeker dat we daadwerkelijk in de komende jaren nieuwe en betere oplossingen voor patiënten gaan creëren.’

De impuls van 8 miljoen euro maakt deel uit van een investeringsprogramma van 24 miljoen waarmee de ministeries van OCW en EZK kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt willen brengen. Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in startups die gebruik maken van kennis ontwikkeld binnen onderzoeksorganisaties. Het geld is afkomstig van de subsidieregeling Thematische Technology Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de thema’s regeneratieve en cardiovasculaire geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder 8 miljoen euro.

Bron: RegMed XB