← Al het nieuws

IKNL: maak werk van gezondheid op maat 

Hear Hear: het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) concludeert dat we beter in kaart moeten brengen bij welke patiënten welke oncolytica het meest effectief zijn. Dat streven is geheel in lijn met hollandbio’s ambitie tot gezondheid op maat en vergt ons inziens een zo goed mogelijk gevulde dokterstas. Want alleen dan kunnen we daadwerkelijk in de klinische praktijk leren hoe gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid optimaal in balans zijn.

Hollandbio gaat voor gezondheid op maat. Door alle nieuwe mogelijkheden – behandelingen maar zeker ook ai, diagnostiek en prognostiek – die de biotech sector biedt optimaal in te zetten, zijn we beter dan ooit in staat om elke patiënt van de best passende behandeling op het juiste moment te voorzien. Dat vraagt wel om een nieuwe benadering van het concept passende zorg: een zo goed mogelijke gevulde dokterstas, waarbij we in de klinische praktijk kunnen onderzoeken welke patiënten, op basis van hun individuele kenmerken, baat hebben bij welk geneesmiddel. Die vraag kunnen bedrijven niet alleen beantwoorden, daarvoor is onder meer een toegankelijke en gezamenlijke data-infrastructuur en nauwe samenwerking met artsen in de klinische praktijk cruciaal. 

Vorige week kwam het Integraal Kankercentrum Nederland op basis van eigen onderzoek tot dezelfde conclusie: dat we beter in kaart moeten brengen bij welke patiënten welke kankergeneesmiddelen effectief zijn. En hoewel hollandbio wederom van mening is dat er een en ander af te dingen valt op de datasets en studie opzet (zie uitgezaaide conclusies over kanker), steunen we die conclusie volledig. Dus: laten we niet langer slechts praten en publiceren, maar echt aan de slag gaan om gezondheid op maat te leveren.