← Al het nieuws

Hooghangend investeringsfruit rijp om te plukken

,

De basis van ons investeringsklimaat is op orde, maar in bepaalde sectoren is nog een wereld te winnen. Dat is de conclusie uit een recent onderzoek van Dialogic naar het Nederlandse investeringsklimaat. Dialogic geeft aan dat er specifiek beleid nodig is om het investeringsklimaat verder te verbeteren. Voor de life sciences & health (LSH)-sector bestaat dat uit: het verbeteren van het financieringslandschap, complexe wet- en regelgeving wegnemen en valorisatie versoepelen. En laten dat nou net de punten zijn waar HollandBIO op inzet.

Laaghangend investeringsfruit is al geplukt

In het rapport ‘Het Nederlandse investeringsklimaat’ onderzoekt Dialogic de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland ten opzichte van tien andere concurrerende landen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op algemene investeringsindicatoren staat Nederland in de Europese top 3 als het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Op specifieke deelgebieden scoren we minder goed. Dat komt door de keuze voor generiek innovatiebeleid.

In tien jaar tijd is Nederland opgeklommen van de middenklasse naar de topklasse. Dat is een enorme prestatie en is mede bereikt dankzij het generieke innovatiebeleid van de overheid. De basis van het investeringsklimaat is inmiddels op orde en het laaghangende fruit is nu geplukt. Om nog verder te groeien is het tijd om keuzes te maken en over te stappen op specifiek innovatiebeleid. De LSH-sector is goed voorgesorteerd voor dit specifiek innovatiebeleid.

Biotechnologie versterkt investeringsklimaat

Dialogic komt met een drietal aanbevelingen voor sectorspecifiek beleid binnen de LSH-sector. Om de potentie van biotech te verzilveren moeten er nog een aantal ingrediënten toegevoegd worden om het investeringsklimaat te verbeteren:

  • Gaten in het financieringslandschap dichten;
  • Complexe wet- en regelgeving wegnemen;
  • Valorisatie versoepelen en academisch ondernemerschap stimuleren.

De potentie is enorm. Biotechnologie maakt het leven beter. Uitvindingen van Nederlandse bodem zoals slachtvrij vlees zonder tussenkomst van een koe, bioplastics die onze CO2-uitstoot reduceren en vaccinaties tegen pandemieën helpen ons om de grootste uitdagingen van onze tijd op te lossen. Biotechnologie draagt op deze manier bij aan gezondheid, duurzaamheid en versterkt tegelijkertijd ons verdienvermogen.

De biotech boomgaard is dus goedgevuld met mooie innovaties. HollandBIO helpt graag mee om het hooghangend investeringsfruit te plukken. Zo maken we de bijdrage van biotech aan voeding, gezondheid en duurzaamheid zo groot mogelijk!