← Al het nieuws

HollandBIO verwelkomt Vico Therapeutics

Als HollandBIO zijn we trots Vico Therapeutics BV als lid te mogen verwelkomen. Met het lidmaatschap wil Vico samen met andere koplopers op het gebied van weesgeneesmiddelen en andere baanbrekende behandelingen, werk maken van een innovatie gedreven en een duurzaam en kosten efficiënt zorgsysteem.

Vico Therapeutics, opgericht in 2019 en met kantoor en labs gevestigd in het Leiden BioScience Park, is een pionier op het gebied van RNA modulerende therapieën voor zeldzame neurologische aandoeningen zoals Spinocerebellar Ataxia (SCA), de ziekte van Huntington en het RETT syndroom en bouwt voort op eerder onderzoek van LUMC/Prosensa/Biomarin.

Onlangs haalde Vico 27 miljoen euro op in een Series A financieringsronde. De onderneming heeft een vergevorderd antisense oligoneucleotide (AON) technologieplatform voor polyQ ziektes ontwikkeld. Daarnaast heeft Vico een RNA editing platform in de ontwikkelingsfase voor toepassing in RETT syndroom.

Kenmerk van polyQ ziektes zoals de ziekte van Huntington, is dat ze worden veroorzaakt door een erfelijke mutatie die zorgt voor een toename van het aantal glutamines (polyQ) in specifieke eiwitten die een belangrijke rol spelen in de hersenen. Deze mutante polyQ eiwitten worden slecht verdragen door zenuwcellen, die daardoor geleidelijk aangetast worden en uiteindelijk zullen afsterven en zorgen voor een steeds verdergaande (progressieve) hersenaandoening. Mensen met huntington krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, met verstandelijke achteruitgang en met psychiatrische problemen. Mensen met SCA hebben moeite met de coördinatie van bewegingen, een onzeker looppatroon en verstoord evenwicht en onduidelijke spraak.

Vico verwacht de eerste klinische studies te kunnen starten tegen het einde van 2021.