← #nieuws

HollandBIO verwelkomt qPharmetra

HollandBIO is blij verheugd qPharmetra als lid te mogen verwelkomen. qPharmetra LLC is een consultancybedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van wiskundige modellen voor het ondersteunen van de zoektocht naar de juiste dosis voor elke patiënt. De wiskundige modellen beschrijven gegevens uit (pre)klinische studies en zijn grofweg te karakteriseren in twee categorieën: pharmacokinetics (PK) dat geneesmiddelconcentraties beschrijft, en pharmacodynamics (PD) dat het effect van het geneesmiddel beschrijft. PK beschrijft dus wat het lichaam met het geneesmiddel doet (hoe het in het lichaam komt, hoe het zich verdeelt en hoe het lichaam weer verlaat) en PD beschrijft wat het geneesmiddel met het lichaam doet (positieve of negatieve effecten). Het ultieme doel is het geheel van PK en PD te combineren in een PK-PD model waarbij geneesmiddelconcentraties direct gekoppeld worden aan de waargenomen effecten. Dit maakt het kwantificeren van relevante zaken als dosis-afhankelijkheid, verschillen tussen kinderen en volwassenen etc. mogelijk en geeft een numerieke, statistisch valide onderbouwing van hoe goed of slecht een geneesmiddel werkt. De modellen worden vervolgens gebruikt om voorspellingen te doen, zoals voor een ander dosis regime, voor een andere patiënt-populatie of bij het ontwerp van een nieuwe klinische studie. Deze voorspellingen zijn in steeds toenemende mate bepalend voor geneesmiddelonderzoek, zowel tijdens ontwikkeling als tijdens de registratiefase. Veel klinische studies kunnen namelijk robuust onderbouwd, ondervangen en zelfs vervangen worden door PK-PD analyse.

qPharmetra is in 2010 opgericht en bestaat uit een team van enthousiaste wetenschappers. Er wordt nauw samengewerkt met de klant om de beschikbare informatie uit (pre)klinische studies op een efficiënte manier te gebruiken, rekeninghoudend met de wettelijke richtlijnen. qPharmetra’s missie is om onze cliënten in staat te stellen rationele beslissingen te nemen tijdens de ontwikkeling van hun geneesmiddel die uiteindelijk leiden tot betere medicijnen voor patiënten. Creativiteit, consistentie en samenwerking zijn daarbij onze kernwaarden.

Het team van qPharmetra put uit een brede ervaring in alle therapeutische gebieden en in alle stadia van geneesmiddelontwikkeling. De consultants werken vanuit de Verenigde Staten, Zweden, België en Nederland (Nijmegen). U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek om te zien wat qPharmetra voor uw project kunnen betekenen.