← Al het nieuws

HollandBIO verwelkomt Hartwig Medical Foundation

HollandBIO is trots om Hartwig Medical Foundation als lid te mogen verwelkomen. Hartwig Medical Foundation is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Zij doet dit door het bevorderen van onderzoek naar kanker en het uitvoeren van complete DNA-analyses bij patiënten met kanker. Dit moet eraan bijdragen dat iedere patiënt met kanker de behandeling krijgt die het beste bij haar of hem past.

Ieder jaar krijgen 120.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Per jaar overlijden 45.000 mensen aan de ziekte. Kanker is een individuele ziekte; het ontstaat door fouten in het DNA. Er zijn geen twee patiënten die dezelfde tumor hebben. Behandelingen op maat worden steeds belangrijker voor goede kankerzorg.

Hartwig Medical Foundation draagt eraan bij dat:

  • oncologen en pathologen steeds betere gereedschappen in handen krijgen om patiënten beter te behandelen met behulp van een patiëntrapport dat begrijpelijk is, bijdraagt aan samen beslissen en dat naast standaardbehandeling ook off-label opties en lopende trials in kaart brengt;
  • patiënten met uitgezaaide kanker vandaag toegang hebben tot de best passende diagnostiek en behandelopties of deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor de patiënt van morgen;
  • het zorgstelsel de informatie krijgt om nieuwe medicijnen sneller en minder kostbaar beschikbaar te maken met behulp van WGS en bioinformatische analyse en een landelijke DNA/RNA-database, in combinatie met andere landelijke databases zoals de NKR van IKNL, DICA en PALGA van de pathologen;
  • onderzoekers de genetische en klinische data krijgen om fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek te versnellen, door hen toegang te verschaffen tot een nationale landelijke DNA/RNA-database, aangevuld met klinische gegevens en andere gekoppelde relevante gegevens.

Enkele cijfers:

  • Hartwig Medical Foundation bestaat 7 jaar en heeft 30 medewerkers
  • De Hartwig Medical Database bevat genetische en behandeldata van meer dan 5.000 patiënten
  • Meer dan 200 onderzoeksgroepen uit 19 landen wereldwijd hebben met de data gewerkt of werken ermee
  • Meer dan 50 onderzoeksgroepen hebben op basis van deze data hun resultaten gepubliceerd in wereldwijd toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften
  • 44 Nederlandse ziekenhuizen hebben gebruik gemaakt van de complete DNA-test in studieverband
  • 5 ziekenhuizen gebruiken de complete DNA-test toegevoegd in hun standaard diagnostiek, dit aantal groeit

Bezoek de website, of kijk op LinkedIn en Twitter voor het laatste nieuws over de verbetering van de zorg voor patiënten met kanker.