← Al het nieuws

Het uur U voor het Nederlandse vestigingsklimaat

,

Diverse media schreven de afgelopen weken over de dreigende teloorgang van het Nederlandse vestigingsklimaat en de gevolgen daarvan op nationale iconen en hoogtechnologische koplopers. Stenen des aanstoots zijn recente plannen voor het versoberen van de innovatiebox, het beperken van de instroom van buitenlandse studenten, de inperking van de 30%-regeling en het belasten van de inkoop van eigen aandelen. In het Financieel Dagblad verscheen een opiniestuk van UvA-hoogleraren die zien dat het vertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven in het vestigingsklimaat al een deuk heeft opgelopen, en dat het nodig is dat Tweede Kamer en overheid zich verbinden aan voorspelbaar en stimulerend beleid voor de langere termijn.

Op hetzelfde moment zoomde NRC in op waarom Nederland en Europa in het landsbelang juist stappen voorwaarts moeten zetten, in plaats van op het vestigingsklimaat te beknibbelen vanuit politieke scoringsdrang. Op het gebied van hoogtechnologische bedrijvigheid begint Europa fors achter te lopen op zwaargewichten Amerika en China. Met regels lopen we weliswaar voorop, maar zonder bijbehorende stimulansen is dat natuurlijk niet genoeg. De status quo gaat huidige hoogtechnologische koplopers noch in Europa en Nederland houden, noch nieuwe koplopers voortbrengen.

In het oog van de media-orkaan vinden we ASML: de Nederlandse halfgeleidergigant die in de top 50 van meest waardevolle bedrijven ter wereld staat en die niemand wil verliezen aan een lonkend buitenland. Maar Nederland is de thuisbasis van veel meer spelers van formaat, zoals de vele biotech parels in hollandbio’s groeiende achterban. Ook voor hen ligt in de wereld aan de voeten, en is de kwaliteit van ons vestigingsklimaat de lijm die de bedrijven aan ons land verbindt. Hollandbio roept de Tweede Kamer en de overheid dan ook op blijvend werk te maken van een vruchtbare voedingsbodem waarop hoogtechnologische (biotech)bedrijven groeien en bloeien. De Nationale Technologiestrategie, het Groeimarkten rapport en de Trendanalyse Biotechnologie bieden volop handelingsperspectief om een welkome haven te zijn en blijven voor de koplopers van vandaag en morgen.