← Al het nieuws

Het is de minister ernst met ATMP’s

,

Het zal niemand verbazen: HollandBIO is fan van cel- en gentherapieën (ATMP’s). Deze innovatieve behandelingen zijn de koplopers in de transitie naar gezondheid op maat. Vooruitgang is natuurlijk niet zomaar geboekt. Ook voor ATMP’s zijn er genoeg uitdagingen op de route van lab naar patiënt. In een recente brief informeert minister Kuipers de Kamer over de stand van zaken rondom ATMP’s. “Ik deel het enthousiasme dat deze patiënten mogelijk zicht krijgen op een curatieve therapie”, aldus Kuipers. In een technische toelichting schetst hij de laatste ontwikkelingen én knelpunten rondom deze innovatieve geneesmiddelen.

Vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van de ontwikkeling en inzet van ATMP’s is er bij veel verschillende partijen behoefte aan meer inzicht in waar we staan in Nederland. Minister Kuipers wil aan de ene kant innovatie zo veel mogelijk faciliteren, en aan de andere kant de betaalbaarheid en de beschikbaarheid voor patiënten borgen. Oog houden voor deze balans, dat juichen we bij HollandBIO uiteraard alleen maar toe. In een recente Kamerbrief schetst Kuipers de kansen en uitdagingen. Dit doet hij aan de hand van vier onderwerpen, namelijk de ontwikkeling van ATMP’s & de inzet onder de Hospital Exemption (HE), productspecifieke wetgeving, pakketbeoordeling & vergoeding en inzet in de zorgpraktijk.

Op al deze onderwerpen schetst de minister een vergelijkbaar beeld: er is veel mogelijk, maar de huidige regelgeving is complex en biedt niet altijd een gelijk speelveld voor iedereen. Gelukkig geeft de minister zichzelf ook de nodige actiepunten om het systeem verder te verbeteren. Zo wil hij zich bijvoorbeeld inzetten voor betere Europese wetgeving, helderheid over het gebruik van de HE en passende vormen van beoordeling en vergoeding, waaronder pay-for-performance.

Inzicht in waar we nu staan in Nederland op het gebied van ATMP’s is één, maar resulteert gelijk in de vraag: waar willen we met elkaar naar toe? En hoe willen we daar komen? In dat opzicht ontbreekt een recent succes in het overzicht. Trage vergunningsverlening voor klinisch onderzoek met medische ggo’s stond onderzoek met ATMP’s in de weg. HollandBIO smeedde een coalitie om de situatie te verbeteren, én met resultaat: de termijn ging van meer dan een jaar naar minder dan 60 dagen en ook de administratieve lasten werden verminderd. Samenwerking bleek ook hier de sleutel tot succes. Laten we daarvan leren bij het wegnemen van de uitdagingen op het gebied van onderzoek, registratie, vergoeding en implementatie van deze innovatieve koplopers.

Bronnen:

Kamerbrief

Technische toelichting