← Al het nieuws

Help biotech sector door coronacrisis

, , ,

De economische gevolgen van het coronavirus stellen biotech start-ups en scale-ups voor grote uitdagingen. HollandBIO maakt zich hard voor ondersteuning toegesneden op de specifieke behoeften van de biotech sector. Op 7 april presenteerde het kabinet aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. HollandBIO is blij met deze eerste stap, maar blijft benadrukken dat verdergaande en meer duurzame ondersteuning nodig is voor de Nederlandse biotech sector. Niet alleen is de sector cruciaal voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland, vandaag de dag blijkt de innovatiekracht van de sector op alle fronten harder nodig dan ooit.

Overbruggingskrediet

Het kabinet maakt 100 miljoen euro vrij voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven. Kredieten tot een maximum van 2 miljoen euro worden verstrekt door regionale ontwikkelingsorganisaties (ROM’s), Invest-NL krijgt een rol voor hogere bedragen. Ook werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de ROM’s, Invest-NL en Techleap aan een gezamenlijk programma gericht op het verstrekken van overbruggingskrediet in de vorm van (converteerbare) leningen aan innovatieve start- en scale-ups. HollandBIO bepleit de snelle, eenvoudige en brede beschikbaarheid van converteerbare kredieten om biotech bedrijven in acute financiële nood te helpen.

Uitstel betaling Innovatiekrediet

In haar brief aan de Tweede Kamer kondigt het kabinet uitstel van betaling voor Vroege Fase Financiering (VVF) en het Innovatiekrediet aan, van maximaal 6 maanden. HollandBIO vindt dit echter onvoldoende. Met deze maatregel wordt de rekening slechts uitgesteld, terwijl die door rente op rente wel fors oploopt. Een tijdelijke rentestop, tot twee jaar uitstel van afbetalingen en een generieke en retrospectieve renteaanpassing geeft ondernemers meer lucht in deze moeilijke tijd. Op verzoek van vele bedrijven in onze achterban, bespreekt HollandBIO verdere mogelijkheden met RVO en EZK. Hierbij vragen we ook aandacht voor soepele honorering van aanvragen voor nieuwe Innovatiekredieten.

WBSO

Biotech bedrijven profiteren zonder uitzondering van de WBSO regeling, waarmee R&D intensieve bedrijven korting krijgen op de loonheffing. HollandBIO bepleit dat bedrijven hun volledige WBSO korting behouden, ook wanneer corona-beperkingen onderzoek en ontwikkeling tijdelijk stilleggen. Liever nog wordt er tijdelijk volledig afgezien van loonheffing voor innovatieve bedrijven.

HollandBIO roept biotech bedrijven op om ons te laten weten hoe zij ervoor staan en in hoeverre de huidige noodmaatregelen soelaas bieden. Aanspreekpunt is HollandBIO’s Wieteke. Ook voor andere vragen, uitdagingen of problemen waarbij HollandBIO’s inzet zou helpen: laat het ons weten!

Lees meer