← Al het nieuws

Health~Holland lanceert pilot MKB R&D subsidiecall 

,

Biotech mkb’ers opgelet: 2023 gaat van start met fantastisch financieringsnieuws! Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health, heeft aangekondigd dat zij de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter wil laten aansluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Dat gaat zij doen middels een pilot call in 2023 met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen, waarvan €2,4 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 50% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-toeslag per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

Verschuiving van kennisontwikkeling naar kennisbenutting 

Het mkb kan binnen deze nieuwe MKB R&D-call onder voorwaarden subsidie ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een industrieel PPS-project. Hierdoor komen meer middelen en menskracht vrij om life sciences innovaties verder door te ontwikkelen en dichter bij de patiënt te brengen. 

Nieuwe pilot subsidiecall sluit beter aan bij behoeften mkb 

Tot op de dag van vandaag wordt een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Met de nieuwe pilot gaat daar nu dus verandering in komen. De regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.  

Aanpassing PPS-toeslag is een mijlpaal 
  
HollandBIO is ontzettend blij dat Health~Holland de uitdagingen voor het innovatief mkb rondom de PPS-regeling ziet en met een concrete oplossing komt. Een stap in de goede richting, want deze oplossing draagt haar steentje bij aan een juiste publieke en private financieringsmix voor biotech bedrijven. 

Misschien kunnen we na deze goede stap wel meer stappen zetten om de PPS-middelen, die bijdragen aan industrieel onderzoek en aansluiten op de behoeften van het mkb, te vergroten? Hoe zouden andere topsectoren bijvoorbeeld naar zo’n pilot kijken? Food for thought – wij zien de potentie in ieder geval en blijven graag in gesprek met alle topsectoren!  
  
Uitgebreide informatie over deze pilot subsidie vind je hier.