← Al het nieuws

GVS-modernisering opnieuw uitgesteld 

Uit de voorjaarsnota blijkt dat de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) ook voor 2024 van de baan is. Na eerder uitstel van een jaar twijfelde minister Kuipers in het afgelopen commissiedebat geneesmiddelenbeleid openlijk over de vraag of de GVS-modernisering een goed idee is. Ook hij lijkt nu in te zien dat dit Geen Verstandige Stap is.

Door de GVS modernisering ook niet per januari 2024 in te laten gaan, ontstaat er een besparingsverlies van 140 miljoen euro in 2023 en 2024, zo valt te lezen in de voorjaarsnota. Deze wordt in 2023 gedekt door de vertraagde doorwerking van het algemene prijspeil naar het uitgavenkader voor apotheekzorg. Voor 2024 wordt de dekking voor 88,5 miljoen euro gevonden in de beschikbare volumegroei voor de Zvw en voor 51,5 miljoen euro als onderdeel van de bredere inzet van prijsbijstelling van de begrotingsgefinancierde uitgaven ter dekking van beleidsvoornemens. Voor de langere termijn onderzoekt het kabinet alternatieve maatregelen ter invulling van de structurele taakstelling.

Lees meer:  

https://fd.nl/politiek/2245069/1475191/prijsherziening-medicijnen-opnieuw-uitgesteld-lie3cal4tFza