← Al het nieuws

Green Deal zet sein voor nieuwe NGT-regels juist nog niet op groen 

De Europese Commissie (EC) overweegt herziening van haar aanstaande voorstel over nieuwe genomische technieken (NGT’s) als het Europees Parlement (EP) andere plannen binnen de Green Deal afwijst. Het EP dreigt twee cruciale voorstellen van de Green Deal – namelijk de regelgeving voor duurzaam gebruik van pesticiden (SUR) en de wet inzake natuurherstel (NRL) – af te wijzen uit zorgen over voedselzekerheid. Duitsland blijkt op meerdere fronten de dwarsligger. Vanuit de Duitse regeringscoalitie willen de Groenen het NGT-voorstel afzwakken, terwijl de Duitse christendemocraten (EVP) in het EP juist de andere twee voorstellen willen matigen zonder het NGT-voorstel geweld aan te doen. De EC heeft nu de dossiers met elkaar verknoopt, waarbij publicatie van het NGT-voorstel een maand is uitgesteld van 7 juni naar 5 juli. Intussen staat de wereld niet stil; deze week kwam voor het eerst een met CRISPR verbeterde salade op de Amerikaanse markt.